KAKO SE NEBOLEČE LOTITI ZAMENJAVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA? (2. DEL)

Ste si zastavili pravilne cilje, ki naj bi jih podpiral vaš novi informacijski sistem?

V prejšnjem blogu je bilo opisanih nekaj napotkov za izvedbo posnetka stanja organiziranosti poslovanja podjetja in pripravo izhodišč za iskanje ustreznega ponudnika informacijske rešitve.

Glede na strah, ki vlada v podjetjih, povezan z digitalizacijo procesov poslovanja, se mi zdi primerno, da morda posamezne procese poslovanja predstavim na način, ki je meni najbolj domač in se ga poslužujem že vrsto let. Vedno sta mi bili grafična in slikovna predstavitev procesov ljubši, kot sam besedni opis. Morda bo tudi vam tak način prikaza pripomogel k lažjemu razumevanju soodvisnosti posameznih procesov in olajšal izvedbo projektne dokumentacije.

Slike prikaza vpliva digitalizacije na informacijske rešitve, so lahko dobra osnova za razmišljanje o ciljih, ki naj bi jih podpiral vaš novi informacijski sistem. Ne smemo pozabit, da mora zamenjava  informacijskega sistema podjetju omogočati nemoteno poslovanje, digitalno preobrazbo, poslovno odličnost in nenazadnje tudi konkurenčno prednost.

Digitalizacija neusmiljeno prodira v vse pore našega poslovanja, pritisk je vedno večji in to ne samo zaradi novih tehnologije, ampak tudi zaradi generacije, ki je zrasla z digitalno tehnologijo in danes tvori večino delovne populacije.

Avtomatizacija v poslovnem svetu.png
Spremenjeno prodajno okolje.png
Avtomatizacija prodajnih procesov.png
Novi pogoji poslovanja med dobavitelji in kupci.png
Procesi, podprti z elektronsko izmenjavo podatkov.png
Celovita IT rešitev vse v enem.png