KORISTNI NASVETI ZA DIGITALIZACIJO LOGISTIKE

Kadar sem se v svoji dolgoletni praksi srečal s podjetji, ki so želela digitalizirati logistiko skladiščenja, je bilo moje prvo vprašanje: ''ZAKAJ ŽELITE TO IZVESTI?'' in ''ALI IMATE IZDELAN ELABORAT?'' Glede na to, da v sklopu celovitega informacijskega sistema za podporo poslovanju nudimo tudi modul za logistiko skladiščenja, ki smo ga razvili sami in je na voljo tudi kot samostojna, vertikalna rešitev, so bili nad mojim vprašanjem vedno vsi presenečeni. Kljub temu si nisem mogel kaj, da tega ne bi storil.

Zanimivi in poučni so bili odgovori. Običajno ni bilo izdelanega elaborata, glavni razlogi za digitalizacijo skladiščne logistike pa so bili povezani s stroški poslovanja, prostorsko stisko in skladiščnimi manki, v manjšem številu pa tudi zahteve trga. Le v nekaj primerih sem dobil v roke tudi študijo, ki je vsebovala posnetek stanja, analizo vzrokov, predlog rešitve, integracijske zahteve ter izhodišča za nakup primerne informacijske rešitve.

Ko se odločate za nakup digitalne rešitve skladiščne logistike, morate vsekakor narediti posnetek trenutnega poslovanja, preanalizirati ustreznost skladiščnih prostorov, glede na asortima artiklov ter vključiti zahteve prodaje, proizvodnje in nabave. Naj vam ne bo težko v investicijo vključiti tudi teh stroškov. Naše pravilo je, da taka analiza mora biti narejena.

Analiza je velikokrat pokazala, da so skladiščni prostori sicer ustrezni glede na režime skladiščenja, ki jih pogojujejo artikli, vendar jih je pretežko spoštovati. Prav tako se velikokrat ugotovi, da je razlog za prostorsko stisko v načinu zalaganja skladiščnih mest z artikli. Pri ročnem obvladovanju logistike je običajna praksa, da se artikle skladišči na vnaprej določenih mestih, to pa posledično dopušča veliko praznega, neizkoriščenega, skladiščnega prostora.  

Posnetki prodajnega procesa so dostikrat pokazali, da nekateri informacijski sistemi prodajalcem omogočajo ''skrito odtujevanje lastnine'', ki se izkazuje kot skladiščni manko, vsa krivda pa se po nedolžnem pripisuje logistiki. Ker mora elaborat vsebovati tudi želje in predloge za odpravo neskladij, lahko povsem spremeni razloge za uvedbo informacijske podpore in celo poceni investicijo.

Informacijska podpora skladiščni logistiki mora biti podrejena centralnemu informacijskemu sistemu, komunikacija med obema sistemoma pa mora potekati v realnem času in po sodobnih protokolih. Zato je potrebno izvesti tudi posnetek stanja obstoječega nadrejenega informacijskega sistema.  

Velja, da nadrejeni centralni informacijski sistem posreduje zahteve logističnemu informacijskemu sistemu, katerega naloga je, da zahteve realizira in povratno poroča o njihovi izvedbi. Logistični informacijski sistem mora za mobilne naprave pripraviti skladiščna opravila z upoštevanjem pogojev, vezanih na skladiščenje artiklov, režime skladiščenja, skladiščne kapacitete, spremljanje sledljivosti artiklov in zahteve, vezane na optimizacijo postopkov dela.

Zgodilo se je že, da je analiza informacijske podpore procesom poslovanja razkrila pomanjkljivosti obstoječega centralnega informacijskega sistema, ki so onemogočale izpolnitev pričakovanj, povezanih z uvedbo informacijske podpore skladiščni logistiki. Običajno so bile to informacijske rešitve, ki izhajajo iz računovodskega vidika podpore poslovanju in ne iz upravljavskega vidika. Moje vodilo pri načrtovanju  rešitev je, da je računovodstvo posledica in ne vzrok. Informacijski sistem mora biti podpora procesom poslovanja, rezultat tega pa je računovodsko pripoznavanje dogodkov. To ne govorim na pamet, ampak iz dolgoletnih izkušenj in poznavanja računovodstva.

V primeru, da je analiza obstoječega informacijskega sistema pokazala potrebo po nadgradnji informacijske podpore nabavnim in prodajnim procesom, istočasno pa se ni našel skupni jezik z avtorji te rešitve, se je po navadi vedno najprej pojavila želja po nadgradnji logistične rešitve.

Moje stališče je, da to ni pravi pristop, ampak je pametneje zamenjati informacijsko podporo nabavnim in prodajnim procesom, kot pa ‘'nasilno vpletati’’ tako podporo v logistiko.

V ta namen smo izdelali opcijsko rešitev za podporo nabavnim in prodajnim procesom, ki je integrirana v sam logistični sistem, podpira pa tudi izmenjavo podatkov z računovodskim informacijskim sistemom.

Saj poznate trditev, daj je veriga toliko močna, kolikor je močen njen najšibkejši člen? V smislu današnje teme to pomeni, da je rešitev za podporo skladiščni logistiki toliko dobra, kolikor je dobra informacijska podpora procesom nabave in prodaje.