TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA (2. del)

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA (2. del)

V prejšnjem delu razmišljanja sem pisal o problematiki digitalizacije v malih in mikro podjetjih (lahko ga preberete tukaj: http://www.minoa.si/new-blog/2018/9/13/to-za-mala-podjetja-ne-velja-1-del)

Tokrat pa pišem o rešitvi tega problema in odgovor je še vedno isti: ''Rešitev je v strokovni pomoči.''

Digitalna preobrazba podjejta predstavlja vpeljavo informacijsko komunikacijske tehnologije, ki sloni na digitalizaciji vseh poslovnih procesov podjetja. To pomeni, da bo le ta lahko dosežena samo ob napredni informacijski podpori. Vsaka uvedba informacijske podpore  procesom poslovanja za sabo potegne tudi organizacijske spremembe v podjetju in zahteva določena uporabniška predznanja. Digitalno preobraženo podjetje mora zaradi tehnološkega in družbenega razvoja, stalno slediti spremembam in posledično nadgrajevati svojo digitalno podporo procesom poslovanja.

Read More

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA! (1. del)

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA!  (1. del)

Vedno znova, ko berem o pomenu strateške iniciative Industrija 4.0 in potrebi po digitalini preobrazbi podjetij, se sprašujem, zakaj so vedno kot vzor izpostavljena samo velika in srednje velika podjetja? Zakaj nihče ne piše o mikro in malih podjetjih, ki predstavljajo 95 % delež vseh slovenskih aktivnih podjetij???

Ali za njih morda zahteva po digitalni preobrazbi ne velja, ali se tega preprosto ne zavedajo, ali pa takih vzornih podjetij v našem okolju sploh še ni?

Morda pa je razlog kje druge. V ekonomski moči, usposobljenosti svetovalcev za individualno svetovanje malim in mikro podjetjem, ustrezni strokovni literaturi, ali pa na to vpliva vse našteto?

Read More

KAKO VIDIM EKSPERTNE POSLOVNE SISTEME PRIHODNOSTI?

KAKO VIDIM EKSPERTNE POSLOVNE SISTEME PRIHODNOSTI?

Po mojem mišljenju je v današnjem času za popolno digitalno transformacija podjetja nujno potrebna vključitev dobaviteljev v enovito oskrbovalno informacijsko verigo.  Menim, da  bodo samo »Ekspertni poslovni sistemi«  kos zahtevam po izmenjavi kompleksnih podatkov v realnem času.

Po definiciji je nek program eksperten takrat, ko vsebuje znanje strokovnjaka (eksperta) za določeno področje in mora imeti sposobnost samostojnega reševanja določenega problema.

Kadar govorimo o poslovnem ekspertnem programu, mora ta izpolnjevati vse naštete pogoje, le da se vsebine nanašajo na poslovno okolje. O ekspertnem sistemu pa lahko govorimo, kadar je v procese vključenih več takih ekspertnih programov.

Read More

SE JE NAPOVED IZ LETA 2014 URESNIČILA?

SE JE NAPOVED IZ LETA 2014 URESNIČILA?

Konec leta 2014 je britanski ''The Economist'' objavil članek o digitalizaciji in robotizaciji družbe in poslovnih subjektov. Zaradi naprednih tehnologij, naj bi se v naslednjih letih nekateri poklici znašli pod velikim pritiskom. Presenetila me je napoved, da se bodo med ogroženi poklici znašli tudi računovodje, revizorji in pravniki. Po drugi strani pa naj bi se zaradi digitalizacije in robotizacije  dvignila produktivnost v storitvenem sektorju, kamor lahko uvrščamo tudi posamezna režijska dela v podjetjih.

Po štirih letih od napovedi se zdi, da v našem okolju tehnologija še ni izpolnila svoje obljube, saj pri nas omenjena delovna mesta zaenkrat še niso ogrožena, prav tako pa še ni zaznati večje produktivnosti storitvenega sektorja. Se pa veliko govori in piše o digitalni transformaciji, ki jo bodo morala izpeljati  vsa podjetja in javna uprava.

Read More