Specializirani programi za poslovanje fakultet in inštitutov

Minoa Akademik je visokospecializiran in celovit informacijski sistem za vodenje poslovanja na fakultetah ter inštitutih. Vanj so vključeni znanje in izkušnje, pridobljene v 28 letih sodelovanja z ustanovami s tega področja. 

GLAVNE PREDNOSTI

Celovitost in enovitost sistema
Rešitev je prilagojena vsem posebnostim in značilnostim javnega sektorja. Zagotavlja vodenje in spremljanje vseh faz poslovanja skladno z vsemi zakoni, predpisi ter internimi standardi, značilnimi za fakultete in inštitute.

 

Dokumentacijski sistem
Poslovno usmerjen dokumentacijski sistem vam omogoča, da brezpapirno računovodstvo ni le fraza, temveč realnost, saj za nobeno računovodsko obdelavo in pregled ne boste več potrebovali papirnih dokumentov.

 

Projekti
Sistem za spremljanje projektov je vključen v vse faze poslovanja, kar vam omogoča preprosto evidentiranje, spremljanje in analiziranje tudi najbolj zahtevnih domačih ter tujih projektov več poslovnih let.

 

Plače
Program za obračun plač in drugih prejemkov je visoko specializiran za potrebe javnega sektorja. Naše strokovno sodelovanje z avtorji novega sistema plač v javnem sektorju v njegovem začetku vam dodatno zagotavlja, da smo za to področje pravi strokovnjaki.

 

Habilitacije
Celovita rešitev za vodenje korespondence, povezane s habilitacijami, vam omogoča odpravo skrbi za pravočasno obveščanje vseh udeležencev habilitiranja. Poleg tega vam omogoča preglede nad vsemi postopki, dokumenti in potekom habilitiranja. 


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

ALI STE PRERASLI SVOJ INFORMACIJSKI SISTEM, PA VAS JE STRAH MENJAVE?

Vaša naložba bo brez tveganja
Prevzemamo celotno finančno tveganje v prvem obdobju sodelovanja. Če se bo izkazalo, da rešitev za vas ni ustrezna, vam bomo vrnili znesek vplačane kupnine.

Pred podpisom pogodbe bomo izvedli številne dejavnosti, ki vam dajejo dodatno zagotovilo Analizirali bomo prenos vaših podatkov in pripravili model prehoda na nov informacijski sistem. Pregledali bomo vaše delovne postopke ter brezplačno analizirali umestitev nove informacijske rešitve v vaše poslovanje.

Vse vaše zahteve in predloge bomo evidentirali ter naredili predlog morebitnih dodatnih nadgradenj, ki zahtevajo večji obseg programiranja. Te nadgradnje bomo stroškovno opredelili in jih vključili v nakupno pogodbo.

Naštete predpogodbene dejavnosti so za vas brezplačne in lahko trajajo tudi do 90 ur.

Opravili bomo naslednje predpogodbene dejavnosti:

 • opravili bomo razgovore z vašimi odgovornimi osebami za posamezna področja (posnetek stanja),
 • prikazali vam bomo delovanje našega informacijskega sistema,
 • skupaj z vami bomo preučili vaše zahteve in želje ter v skladu z njimi preverili ustreznost našega informacijskega sistema,
 • pripravili vam bomo informativno ponudbo, ki bo vsebovala tudi oceno morebitnih nadgradenj.

Vse skupne dejavnosti bomo prilagodili vam, da bomo čim manj motili vaš delovni proces. Poskrbeli bomo, da bo v tem prehodnem času vaše delo potekalo nemoteno, brez izpada, zastojev in nepotrebnega stresa.

Programske rešitve, vredne vašega zaupanja
Programe za vodenje poslovanja uporabljajo tudi podjetja, ki so zavezana k revizijam, zato so tudi naše rešitve pod nenehnim nadzorom slovenskih in tujih revizijskih hiš. Vse opravljene revizije so do danes potrdile ustreznost in visoko kakovost naših informacijskih rešitev. Vse, brez izjeme so bile pozitivne in brez pripomb.

Strokovna skupina
Z našo ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz informatike, računovodstva, projektnega dela in organizacije poslovanja boste dobili pravega sogovornika za ta področja.

Podpora in pomoč uporabnikom
Uporabljamo eno najhitrejših on-line oblik pomoči uporabnikom, in sicer oddaljen dostop, kar vam omogoča takojšnjo povezavo z on-line ekranom uporabnika in zagotavlja pomoč. Zaradi take internetne podpore oddaljenost uporabnikov ni več pomembna. Le redko vas moramo obiskati na sedežu vašega podjetja, kar bistveno znižuje vaše stroške za informatiko.

Prilagoditve zakonskim spremembam
Sproti skrbimo za prilagoditve programov, ki jih zahtevajo zakonske spremembe. Posodobitve potekajo avtomatično, brez vašega ročnega posredovanja in se nameščajo samodejno ob vaši prijavi v sistem.

ALI POTREBUJETE REŠITEV, KI POKRIVA VSE POSEBNOSTI VAŠEGA POSLOVANJA?

Obračun plač za javni sektor
Program za obračun plač in drugih prejemkov je visoko specializiran za potrebe javnega sektorja. Naše strokovno sodelovanje z avtorji novega sistema plač v javnem sektorju v njegovem začetku vam daje dodatno jamstvo, da smo za to področje pravi strokovnjaki.

Spremljanje projektov Sistem za spremljanje projektov je integriran v vse faze poslovanja, kar vam omogoča preprosto evidentiranje, spremljanje in analiziranje tudi najbolj zahtevnih slovenskih ter tujih projektov več poslovnih let.

Habilitacijska korespondenca Celovita rešitev za vodenje korespondence, povezane s habilitacijami, vam omogoča odpravo vseh skrbi za pravočasno obveščanje vseh udeležencev procesa habilitiranja. Poleg tega vam omogoča preglede nad vsemi postopki, dokumenti in potekom habilitiranja.

Evidenčno knjiženje V programski modul za računovodstvo je vključena tudi evidenca po plačani realizaciji (evidenčno knjiženje).

Obračun davka Davčne evidence omogočajo deležni obračun pravice odbitka vstopnega DDV-ja.

Obvladovanje zalog Zagotovljena je celovita podpora obvladovanja materialnega blagovnega poslovanja.

Povezljivost z zunanjimi informacijskimi rešitvami Informacijska rešitev vključuje povezavo z zunanjimi sistemi za e-knjigarno in z rešitvami za študentski referat.

ALI SI ŽELITE VISOKOAVTOMATIZIRAN IN INOVATIVEN INFORMACIJSKI SISTEM?

Inovativne rešitve na področju knjigovodenja
V računovodstvu kontiranje in knjiženje posameznih dogodkov ni več na prvem mestu, zato se lahko namesto knjigovodenju posvečate nadzorni ter poročevalski funkciji.

Avtomatično knjiženje po plačani realizaciji (evidenčno knjiženje) Knjiženje po plačani realizaciji poteka avtomatično na podlagi plačil, zapisanih v analitični evidenci kupcev in dobaviteljev (saldakontih). Evidenčno knjiženje prevzema sistem.

Napredna davčna evidenca Podatki o davku se prek »davčnega čarovnika« avtomatično preračunavajo in zapisujejo v davčne knjige iz prejetih ter izdanih računov. »Davčni čarovnik« zagotavlja pravilnost davčnih evidenc in preprosto pripravo davčnih obrazcev. Program za letni poračun deleža vstopnega DDV-ja je še dodatno orodje za odpravo skrbi, povezane z davkom in davčnimi evidencami.

Avtomatizmi v plačilnem prometu Priprava nakazil avtomatično upošteva odprte plačilne naloge in kompenzacije, kar preprečuje napake pri plačevanju obveznosti. Napredno knjiženje elektronskega bančnega izpiska s »čarovnikom za računovodsko prepoznavanje nakazil in plačil« odpravlja nepotrebno zamudno ročno knjiženje.

Napredno spremljanje projektov Rešitev omogoča tudi spremljanje projektov, ki trajajo daljše obdobje, neodvisno od koledarskega leta. Informacije o stanju na projektih so dosegljive tudi v modulu za pripravo storitvenih naročilnic, kar preprečuje prekoračitve sredstev, vezanih na posamezne projekte. Za poročanje je na voljo še pregled projektov po plačani realizaciji, ki se avtomatično izračunava iz saldakontov.

Vgrajen poslovni dokumentacijski sistem Vgrajen poslovni dokumentacijski sistem vam omogoča zakonsko brezpapirno poslovanje in vpogled v sliko ali vsebino originalnega dokumenta (prejeti račun, izdani račun, bančni izpisek, obračun plač in potnih nalogov itn.) v vseh analitičnih pregledih knjižb. Tako ni več zamudnega iskanja dokumentov po fasciklih.

Avtomatizem v prevzemanju podatkov iz e-knjigarne in študentskega referata Povezava z zunanjo spletno prodajo omogoča avtomatično pripravo nalogov za odpremo in v primeru plačila z gotovino posledično tudi davčno potrditev takega računa. Napredna povezava s študentskim referatom omogoča tudi povratno informacijo referatu o prejetih plačilih.

ALI POTREBUJETE UČINKOVITA ORODJA ZA IZTERJAVO TERJATEV?

S sistemom Minoa Akademik boste lahko pripravili različne kategorije opominov glede na dobo zastaranja terjatve.
Vaši kupci na tako imenovani blok listi bodo imeli avtomatično prepoved naročanja do poravnave celotne ali delne obveznosti. Izterjava dolga je podprta tudi z orodjem za vodenje korespondence izterjave, na voljo pa boste imeli še podporo pri pripravi podatkov za e-izvršbo s pripravo e-slogov.

KAKŠNE REZULTATE BOSTE DOSEGLI Z UPORABO REŠITVE MINOA AKADEMIK?

S programskim produktom Minoa Akademik boste dosegli:

 • e-računovodstvo,
 • e-arhiviranje prejetih in izdanih računov,
 • e-skladiščno poslovanje,
 • direktno povezavo z vašimi zunanjimi rešitvami,
 • odpravo fizičnega iskanja dokumentov,
 • pripravo storitvenih in blagovnih naročilnic,
 • hitro in učinkovito pripravo ter izvedbo inventure osnovnih sredstev z uporabo mobilnih naprav oziroma čitalcev itn.

KOMU JE REŠITEV NAMENJENA?

Specializirani programi za vodenje poslovanja na fakultetah in inštitutih so namenjeni vsem, ki želijo:

 • doseči napredno informacijsko podporo procesom poslovanja,
 • maksimalno avtomatizirano računalniško obdelavo,
 • z informacijskim sistemom doseči visoko kakovost dela in večjo učinkovitost,
 • bistveno zmanjšati operativno delo,
 • večjo transparentnost in zniževanje stroškov poslovanja,
 • celovito all in one programsko rešitev, vredno zaupanja.

IZJAVE UPORABNIKOV

Magda Mužar, vodja finančno-računovodske službe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo:
''Uvedba celovitega informacijskega sistema Minoa Akademik je dosegla vsa naša pričakovanja in odpravila strah pred prehodom na novi sistem, saj je bil hiter in je potekal brez težav. Zadovoljni smo tudi s hitro, strokovno in kakovostno uporabniško podporo. Za vsa vprašanja so nam vedno na voljo pravi sogovorniki za strokoven in kakovosten pristop k rešitvam, ki jih vseskozi zahtevajo zakonske spremembe v javnem sektorju in novosti sodobnega elektronskega poslovanja''.

Mojca Kogovšek, vodja finančno-računovodske službe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo:
''Na Fakulteti za arhitekturo smo zadovoljni z večletnim sodelovanjem s podjetjem Minoa. Še posebno cenimo oseben pristop zaposlenih, kar se kaže v hitrem odzivanju na naše potrebe, morebitne težave rešijo v kratkem času in svetujejo pri nadgradnji oziroma izboljšavi sedanjih programskih rešitev''. 

brošura minoa akademik

brošura minoa akademik

uporabniške in tehnične prednosti

uporabniške in tehnične prednosti

 

Za več informacij ali predstavitev programske rešitve nas pokličite na telefonsko številko

+386 (0) 1 514 00 50

ali nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.