Specializirani programi za logistiko skladiščenja

Minoa Logist je specializirana programska rešitev za vodenje logistike skladiščenja z mobilnimi napravami. Rešitev je integrirana v celovita informacijska sistema Minoa Grosist in Minoa Producent in je rezultat znanja ter dolgoletnih izkušenj iz poslovne informatike in logistike.

GLAVNE PREDNOSTI

 

Napredno komisioniranje
Z avtomatično pripravo opravil za komisioniranje lahko blago izdajate po različnih metodah (FEFO, FIFO, LIFO) in tako dosegate optimalno delitev dela ter krajše pretočne čase.

Optimizacija namembnosti skladiščnih prostorov
Kakovost rešitve omogoča, da lahko vaši prostori, ki ne izpolnjujejo optimalnih pogojev za skladiščenje, postanejo optimalni.

Zmanjšanje stroškov skladiščenja
Z naprednimi algoritmi, ki so vgrajeni v vse procese logistike skladiščenja boste občutno zmanjšali stroške dela, zalog, energije ter distribucije.

 

Odprava letne inventure
Z verificiranim nadzorom neskladja med operativnim delom in sprotnim reševanjem neskladij boste odpravili letno inventuro in s tem odpravili visoke inventurne stroške ter izpad rednega dela.

Kakovostni zaledni podatki
Logistika je v celoti neposredno povezana s kakovostnim zalednim informacijskim sistemom, zato so tudi vsi postopki v največji meri pregledni, avtomatizirani in optimizirani.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

ALI IMATE VEČ KOT 1 % ODPREMNIH REKLAMACIJ?

Reklamacije boste odpravili z uporabo mobilnih naprav pri pripravi komisioniranja in jih tako zmanjšali na minimum oziroma 0,01 %. Z elektronskim sledenjem dostave blaga in potrdilom o dostavi boste izključili reklamacije, nastale zaradi nedobave blaga vašim kupcem, s programi za sprotno evidentiranje vzrokov reklamacij pa boste dobili tudi kakovostno podlago za natančno analizo in odpravo reklamacij v prihodnje.

ALI IMAJO VAŠI IZDELKI ZAHTEVNE POGOJE SKLADIŠČENJA?

Z rešitvijo Minoa Logist je tudi skladiščenje izdelkov z omejenim rokom uporabe, kategorijo nevarnih snovi in zahtevano visoko stopnjo sledljivosti preprosto ter pregledno. Že med nabavo je omogočen vnos dobaviteljevih oznak o sledljivosti, in sicer šarža, datum proizvodnje ter izvor. V postopku izdaje lahko uporabljate različne metode izdaje izdelkov iz skladišča glede na rok uporabe (FEFO, FIFO, LIFO), z omejitvijo skladiščenja izdelkov na posebne cone pa je zagotovljena zakonska zahteva tudi za skladiščenje nevarnih snovi.

ALI VAM PREVELIKI SKLADIŠČNI MANKI POVZROČAJO TEŽAVE?

Z uporabo rešitve Minoa Logist ne more prihajati do prevelikih in nepojasnjenih skladiščnih mankov, saj zagotavlja forenzično sledljivost vseh skladiščnih premikov. V sistem se zapisujejo vse podrobne informacije o premikih, in sicer podatki o tem, kdo je posamezni premik naredil, kdaj in na podlagi česa je nastal, poleg tega so zapisane tudi vse informacije o odpremnih dokumentih.

ALI VAŠI SKLADIŠČNI PROSTORI NISO POVSEM IZKORIŠČENI?

Rešitev vam omogoča optimalen izkoristek skladiščnih prostorov ob hkratnem zagotavljanju zahtevanih razmer za hrambo in doseganja optimalnih delovnih procesov.

ALI TEŽKO ZAGOTAVLJATE KRATKE ODPREMNE ČASE?

Z uporabo rešitve Minoa Logist se bo vaš odpremni čas bistveno skrajšal in lahko boste zagotavljali po načelu danes naročeno, jutri dostavljeno.

ALI SO VAŠI SKLADIŠČNIKI TEŽKO NADOMESTLJIVI?

Izkušnje kažejo, da na novo zaposleni skladiščni delavec za samostojno delo s programsko rešitvijo Minoa Logist potrebuje le 4 ure uvajanja, kar odpravlja težko nadomestljivost vaših zaposlenih.

KOMU JE REŠITEV NAMENJENA?

Rešitev je namenjena tistim podjetjem, ki želijo poenostavitvi in optimizirati logistiko skladiščenja v postopkih prevzema ter izdaje, proizvodnim podjetjem pa omogoča tudi oskrbo proizvodnje. Primerna je za različne tipe zahtevnosti skladiščenja, tudi za take z veliko skladiščnih mest, izdelkov in frekvenco dogodkov.


IZJAVE UPORABNIKOV

Silvester Bukovec, vodja informatike v podjetju ILIRIJA, d.d., Ljubljana

''Moja pričakovanja so presežena. Po slabem letu od prehoda dnevno obvladujemo več kot dva tisoč skladiščnih opravil (premikov), ki jih v osmih urah izvaja v povprečju 20 ljudi. Število dobavnih reklamacij se je ''ekstremno'' zmanjšalo in se že ''nevarno bliža številki nič'', saj se je z informatizacijo močno izboljšal tudi nadzor nad vsebino vsake logistične enote – od najmanjšega paketa do palete. Merimo pa lahko tudi uspešnost skladiščnih delavcev. Nobena takšna sprememba ni brez tveganja, vendar se je pogum bogato obrestoval in menim, da izvedba projekta za nas pomeni veliko dodano vrednost''.

VIR: LASTNIKI MORAJO PREMAGATI STRAH IN TVEGATI: Projekt informatizacije od podjetij poleg denarja zahteva tudi uskladitev notranjih sistemov; Časnik FINANCE, Priloga SKLADIŠČENJE, 25.5.2010

 

 
brošura minoa logist

brošura minoa logist

uporabniške in tehnične prednosti

uporabniške in tehnične prednosti

 

Za več informacij ali predstavitev programske rešitve nas pokličite na telefonsko številko

+386 (0) 1 514 00 50

ali nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.