Specializirani programi za vodenje kemijske in živilskopredelovalne proizvodnje

Minoa Producent je visokospecializiran in celovit informacijski sistem za vodenje poslovanja proizvodnih podjetij kemijske in živilskopredelovalne dejavnosti. Nastal je kot rezultat izkušenj in znanja strokovnjakov iz načrtovanja in terminiranja proizvodnje ter informatike.

GLAVNE PREDNOSTI

Celovitost in enovitost sistema
Vsi postopki pri poslovanju kemijske in živilskopredelovalne industrije so programsko povezani, v največji meri avtomatizirani in podprti z mobilno tehnologijo. Z uporabo sistema Minoa Producent pa boste izpolnili tudi vse visoke standarde sledljivosti izvora proizvodnih surovin.


 

Obračun proizvodnje
Obvladovanje proizvodnje je z 98 % natančnostjo izračuna proizvodne cene.

Logistika skladiščenja z mobilno tehnologijo
Logistika skladiščenja je podprta s specializirano programsko rešitvijo Minoa Logist, ki temelji na mobilni tehnologiji in je del informacijskega sistema. Omogoča vam integracijo elektronskih tehtnic med pripravo surovin in popolno sledljivost porabljenih materialov ter surovin v končnem izdelku. Tako boste izključili možnost nastanka proizvodnega kala in zagotovili visoko kakovost vaših izdelkov.

 

Mobilna podpora prodaji na terenu in pospeševanju prodaje z aplikacijo Minoa IQube
On-line povezava informacijskega sistema z mobilno aplikacijo Minoa IQube vašim trgovskim potnikom omogoča učinkovitejše delo in pospeševanje prodaje, vodstvu pa učinkovito načrtovanje, vodenje in sproten nadzor prodaje, ki poteka brez komercialistov v podjetju.

 

Elektronska izmenjava podatkov s poslovnimi partnerji
Poleg zakonsko predpisanih elektronskih izmenjav (e-računi, intrastat, davčno potrjevanje računov in drugo) so del rešitve tudi e-izmenjave z dobavitelji, kupci, distributerji in spletno prodajo. Elektronska izmenjava vam omogoča avtomatizacijo procesov in brezpapirno poslovanje, odpravlja možnost napak ter ročno delo in zagotavlja večjo preglednost poslovanja. 


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

ALI STE PRERASLI SVOJ INFORMACIJSKI SISTEM, PA VAS JE STRAH MENJAVE?

Vaša naložba bo brez tveganja
Prevzemamo celotno finančno tveganje v prvem obdobju sodelovanja. Če se bo izkazalo, da rešitev za vas ni ustrezna, vam bomo vrnili znesek vplačane kupnine.

Pred podpisom pogodbe bomo izvedli številne dejavnosti, ki vam dajejo dodatno zagotovilo Analizirali bomo prenos vaših podatkov in pripravili model prehoda na nov informacijski sistem. Pregledali bomo vaše delovne postopke ter brezplačno analizirali umestitev nove informacijske rešitve v vaše poslovanje.

Vse vaše zahteve in predloge bomo evidentirali ter naredili predlog morebitnih dodatnih nadgradenj, ki zahtevajo večji obseg programiranja. Te nadgradnje bomo stroškovno opredelili in jih vključili v nakupno pogodbo.

Naštete predpogodbene dejavnosti so za vas brezplačne in lahko trajajo tudi do 90 ur.

Opravili bomo naslednje predpogodbene dejavnosti:

 • izvedli bomo posnetek stanja na podlagi razgovorov z vašimi odgovornimi osebami za posamezna področja,
 • prikazali vam bomo delovanje našega informacijskega sistema,
 • skupaj z vami bomo preučili vaše zahteve in želje ter v skladu z njimi preverili ustreznost našega informacijskega sistema,
 • pripravili vam bomo informativno ponudbo, ki bo vsebovala tudi oceno morebitnih nadgradenj.

Vse skupne dejavnosti bomo prilagodili vam, da bomo čim manj motili vaš delovni proces. Poskrbeli bomo, da bo v tem prehodnem času vaše delo potekalo nemoteno, brez izpada, zastojev in nepotrebnega stresa.

Programske rešitve, vredne vašega zaupanja
Programe za vodenje poslovanja uporabljajo tudi podjetja, ki so zavezana k revizijam, zato so tudi naše rešitve pod nenehnim nadzorom slovenskih in tujih revizijskih hiš. Vse opravljene revizije so do danes potrdile ustreznost in visoko kakovost naših informacijskih rešitev. Vse, brez izjeme so bile pozitivne in brez pripomb.

Strokovna skupina
Z našo ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz informatike, računovodstva, projektnega dela in organizacije poslovanja boste dobili pravega sogovornika za ta področja.

Podpora in pomoč uporabnikom
Uporabljamo eno najhitrejših on-line oblik pomoči uporabnikom, in sicer oddaljen dostop, kar vam omogoča takojšnjo povezavo z on-line ekranom uporabnika in zagotavlja pomoč. Zaradi take internetne podpore oddaljenost uporabnikov ni več pomembna. Le redko vas moramo obiskati na sedežu vašega podjetja, kar bistveno znižuje vaše stroške za informatiko.

Prilagoditve zakonskim spremembam
Sproti skrbimo za prilagoditve programov, ki jih zahtevajo zakonske spremembe. Posodobitve potekajo avtomatično, brez vašega ročnega posredovanja in se nameščajo samodejno ob vaši prijavi v sistem.

ALI IMA VAŠA PROIZVODNJA VISOKA MERILA IN ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI?

Minoa Producent je prava rešitev prav za tako proizvodnjo, saj zagotavlja popolno sledljivost. Ta merila in zahteve, ki so za kemijsko in živilskopredelovalno proizvodnjo ključnega pomena, je s to programsko rešitvijo zlahka izpolnjevati brez povečevanja stroškov:

 • že na izvoru evidentiramo vse, za proizvodnjo ključne surovine in materiale, po sledljivosti (šarža, datum izdelave, datum poteka roka uporabnosti),
 • podprt je proces kakovostnega prevzema z elektronskim shranjevanjem vhodnih certifikatov,
 • proces karantene vhodnih surovin onemogoča porabo surovin pred potrditvijo ustreznosti,
 • izdaja v proizvodnjo se vrši direktno na DN z evidenco vseh podatkov o sledljivosti (šarža, rok uporabe),
 • vsak polizdelek (zmes) in končni izdelek pridobi ustrezno številko šarže, ki se dodeluje glede na zahtevane parametre,
 • podprta je tako funkcija kontrole kakovosti polizdelkov, kot tudi funkcija karantene, kar preprečuje napake v proizvodnji,
 • tehtanje surovin je podprto z mobilnimi čitalci in integracijo elektronskimi tehtnicami, kar preprečuje napake, ki so lahko ključne za ustreznost gotovega izdelka,
 • za vsako šaržo je možen vpogled po vseh nivojih vgradnje materialov in surovin,
 • vse zahtevane kontrole, ki so vezane na izdelek, se beležijo v sistem in dokumentirajo tudi s pripenjanjem e-vsebin,
 • preko integracije z NiceLabel programom za tiskanje nalepk, je podprto tiskanje nalepk, ki nosijo informacijo o izdelku in sledljivosti, za vse oblike pakiranja (izdelke, komercialno pakiranje, transportno pakiranje, paleta).

S programsko rešitvijo Minoa Producent, boste bistvene prihranke dosegli z odpravo ročnega dela v logistiki skladiščenja, dvojnega zajemanja prevzemov, zastaranja uporabnosti izdelkov, surovin in materialov ter z odpravo napak v proizvodnji pri pripravi polizdelkov (zmesi).

ALI SI ŽELITE POVEČATI NATANČNOST IZRAČUNA PROIZVODNE CENE?

98 % natančnost izračuna proizvodne cene. Obračun proizvodnje je avtomatična obdelava, ki omogoča 98 % natančnost izračuna proizvodne cene izdelkov in polizdelkov. Iz obračuna je razvidna dosežena proizvodna cena za vsak delovni nalog, strukturirana po vrstah stroškov (direktni, indirektni, kooperacijski stroški in stroški dela).

ALI IMATE TEŽAVE PRI PRAVOČASNI OSKRBI PROIZVODNJE S SUROVINAMI IN MATERIALI?

Z uporabo programske rešitve Minoa Producent bo skrb za pravočasno dobavo surovin in materialov preteklost Nabavna služba ima na voljo učinkovito orodje za izračun potreb za naročanje, ki upošteva zalogo na skladišču, plan proizvodnje, razpis proizvodnje, odprta naročila in metode naročanja.
Na osnovi tako izračunanih in z datumi podprtih potreb, je zelo enostavno dosegati optimalno zalogo ter pokritost proizvodnih potreb.

ALI BI RADI POVEČALI UČINKOVITOST VAŠIH TRGOVSKIH POTNIKOV IN POSPEŠEVANJE PRODAJE?

To boste dosegli z uporabo mobilne aplikacije Minoa IQube za vaše trgovske potnike.
Minoa IQube je mobilna aplikacija za prodajo in pospeševanje prodaje na terenu, ki je on-line povezana z informacijskim sistemom Minoa Producent. Aplikacija ponuja veliko več od klasičnega CRM-ja in standardnih aplikacij za prodajo ter pospeševanje prodaje na terenu.

Vašim trgovskim potnikom bo omogočila večjo učinkovitost, odličnost in pospeševanje prodaje na terenu.

Večjo učinkovitost bodo dosegali z on-line podatki, kot so:

 • seznam vseh vaših kupcev, ki v tekočem obdobju še niso opravili nakupa,
 • pregled vaših nalog,
 • doseganje načrtovanih obiskov vaših kupcev,
 • doseganje prodajnega načrta,
 • pregled nad vašimi opravljenimi obiski,
 • prodaja vašim kupcem itn.

Večjo odličnost jim bo omogočalo on-line:

 • beleženje opomb za posamezni obisk,
 • vpogled v zgodovino opomb,
 • vpogled v vse komercialne in finančne podatke vaših kupcev (promet po vrednosti in količini, odprte terjatve, blok liste kupcev, seznam nedobavljenega blaga, sprejemanje reklamacij na terenu itn.)

Pospeševanje prodaje na terenu bo z on-line podatki omogočeno s:

 • primerjavo posameznega kupca s kupci iste dejavnosti,
 • seznamom izdelkov, ki jih kupujejo drugi kupci iste dejavnosti, pa jih ta kupec ne kupuje,
 • seznamom izdelkov v akciji,
 • neposredno prodajo iz avtomobila (ambulantno prodajo) itn.

ALI SI ŽELITE ON-LINE NADZOR NAD PRODAJO IN PRODAJNIM TVEGANJEM?

On-line nadzor nad prodajo in prodajnim tveganjem boste dosegli z uporabo vodstvenih programov v aplikaciji Minoa IQube in z nadzornimi programi v Minoa Producent.
V aplikaciji Minoa IQube so vodstvu na voljo on-line podatki:

 • o celotni prodaji (dnevno, mesečno, letno),
 • primerjava celotne prodaje glede na prodajni načrt,
 • doseganje razlike v ceni – RVC za podjetje, po agentih, kupcih in izdelkih,
 • seznam naročil za pretekli dan,
 • pregled naročil po dnevih,
 • pregled izdanih dobropisov,
 • o celotni prodaji po prodajnih skupinah in agentih,
 • pregled neizdobave,
 • o prodaji po klasifikacijah izdelkov,
 • seznam prodaje po klasifikaciji kupcev,
 • ocena uspešnosti prodaje potnikov itn.

Za lažjo in hitrejšo analizo podatkov so številni pregledi podprti z grafičnimi prikazi.

Nadzor s programi v sistemu Minoa Producent vodstvu omogočajo:

 • finančno in komercialno kontrolo nad tveganimi naročili,
 • podatke o solventnosti kupcev, pridobljene z direktno povezavo z zunanjimi bonitetnimi bazami AJPES in Bizi.si,
 • dnevno ažurirano stanje odprtih terjatev, na voljo tudi v aplikaciji Minoa IQube,
 • sprotni seznam vseh prodaj izdelkov pod nabavno oziroma lastno ceno,
  pregled neto zaslužka po izdelkih, skupinah izdelkov, partnerjih itn.

ALI VAM REKLAMACIJE IN MANKI V SKLADIŠČU POVZOČAJO TEŽAVE?

Reklamacije boste odpravili z uporabo programa za vodenje skladišča z mobilnimi napravami Minoa Logist, v povezavi s sistemom Minoa Producent.
To boste dosegli z:

 • uporabo mobilnih naprav pri pripravi komisioniranja in jih boste zmanjšali na minimum oziroma 0,01 %;
 • elektronskim sledenjem dostave blaga in potrdilom o dostavi, s čimer boste izključili tudi reklamacije, nastale zaradi nedobave blaga vašim kupcem;
 • s programi za sprotno evidentiranje vzrokov reklamacij, s čimer boste dobili tudi kakovostno podlago za natančno analizo in odpravo reklamacij v prihodnje.

Do skladiščnih mankov prav tako ne bo več prihajalo, saj boste imeli pregledne postopke in dokumentacijski tok, kar onemogoča goljufije, ki so posledica pomanjkljivih informacijskih sistemov.

ALI POTREBUJETE UČINKOVITA ORODJA ZA IZTERJAVO TERJATEV?

S sistemom Minoa Producent boste lahko pripravili različne kategorije opominov glede na dobo zastaranja terjatve.
Poleg tega bodo vaši trgovski potniki imeli pri svojem delu vedno on-line informacije o neplačanih računih njihovih kupcev na aplikaciji Minoa IQube.

Vaši kupci na tako imenovani blok listi bodo imeli avtomatično prepoved naročanja do poravnave celotne ali delne obveznosti. Izterjava dolga je podprta tudi z orodjem za vodenje korespondence izterjave, na voljo pa boste imeli še podporo pri pripravi podatkov za e-izvršbo s pripravo e-slogov.

KAKŠNE REZULTATE BOSTE DOSEGLI Z MOBILNIM IN E-POSLOVANJEM?

S programskimi produkti Minoa Producent, Minoa Logist in Minoa IQube boste dosegli:

 • e-prodajo brez prodajalca,
 • e-prodajo in pospeševanje prodaje na terenu,
 • e-računovodstvo,
 • e-arhiviranje prejetih in izdanih računov,
 • e-skladiščno poslovanje,
 • neposredno povezavo vaše spletne trgovine z odpremo,
 • odpravo fizičnega iskanja dokumentov,
 • B2B-izdajo in sprejemanje naročil,
 • uporabo mobilnih naprav pri skladiščnih opravilih,
 • sledljivost izvora izdelkov skozi vse procese poslovanja, torej nabavo, prodajo in proizvodnjo,
 • povezavo z elektronskimi tehtnicami med pripravo proizvodnje,
 • e-sledenje dostave pošiljk,
 • zmanjšanje reklamacij na le 0,001 %,
 • izračun proizvodne cene izdelkov z 98 % natančnostjo itn.

KOMU JE REŠITEV NAMENJENA?

Specializirani programi za vodenje proizvodnje so namenjeni vsem proizvodnim podjetjem kemijske in živilskopredelovalne industrije, ki:

 • imajo visoka merila in zahteve za zagotavljanje sledljivosti,
 • opravljajo tudi veleprodajo,
 • imajo širok asortiment prodajnih izdelkov,
 • imajo veliko kupcev,
 • imajo svoje ali najeto skladišče,
 • imajo svoje ali zunanje računovodstvo,
 • imajo prodajo na terenu in ambulantno prodajo,
 • imajo trgovske potnike oziroma komercialiste na terenu,
 • želijo povečati in pospešiti svojo prodajo na terenu z uporabo mobilne aplikacije,
 • želijo on-line nadzor nad prodajo in prodajnim tveganjem z uporabo vodstvenih in nadzornih programov,
 • so prerasli svoj informacijski sistem in jih je strah menjave,
 • želijo celovito all in one programsko rešitev, vredno zaupanja.

IZJAVE UPORABNIKOV

Nadica Novak, vodja proizvodnega obrata ILIRIJA, d.d., Lendava:
''Programski produkt Minoa Producent uporabljamo od leta 2008. To je učinkovita in zanesljiva podpora proizvodno-logističnemu procesu in nam zagotavlja potrebno sledljivost vključevanja vhodnih surovin in embalaže od načrtovanja do izdelave vsake šarže kozmetičnega izdelka ter spremljanje stroškov.

Minoa Producent podpira tudi raztehtavanje surovin za šaržo izdelka v količini in vrsti vstopnih surovin ter tako kakovost in varnost našega izdelka''.

Marija Hajdin, vodja finančne operative v podjetju ILIRIJA, d.d., Ljubljana:
''S programsko rešitvijo Minoa Producent lahko en človek finančno, operativno in celostno skrbi za več kot 2.500 slovenskih in tujih poslovnih partnerjev, za katere je v informacijskem sistemu na leto opravljeno več kot 78.000 transakcij''.

Rosana Andrejka, vodja financ in računovodstva v podjetju ILIRIJA, d.d., Ljubljana:
''Informacijsko podporo Minoa Producent v podjetju uporabljam že več let. Vsak dan mi pomaga pri delu s preglednicami, kar omogoča pripravo internih in eksternih poročil ter zaznavanje neskladij. S programskim produktom Minoa Producent je obračun proizvodnje avtomatiziran z veliko natančnostjo izračuna proizvodnih cen''.

Silvester Bukovec, vodja informatike v podjetju ILIRIJA, d.d., Ljubljana:
''S podjetjem Minoa sodelujemo od leta 2000, ko smo začeli poslovanje z njihovim takratnim ERP-sistemom Ameba+, kot se je takrat podjetje tudi imenovalo. Na izbiro njihovega ERP-sistema sta vplivala integralnost in veliko poznavanje poslovnih procesov, standardov ter zakonodaje. K izbiri je pripomogla tudi prilagodljivost njihovega podjetja, saj smo v Iliriji nenehno želeli optimizirati procese. Zahteve po spremembah ERP-sistema Minoa, kot se imenuje danes, so bile v družbi Ilirija, d. d., velike, saj se je tudi poslovanje družbe zelo organizacijsko in strukturno spreminjalo. Tem zahtevam je Minoa inovativno sledila, hkrati pa se je med nami razvil partnerski odnos, v okviru katerega je zaživela ustvarjalna sinergija IKT-znanja Minoe in strokovnjakov družbe Ilirija, d. d. To medsebojno dopolnjevanje je pripeljalo do lastnih rešitev načrtovanja prodaje, proizvodnje in logistike ter veliko avtomatiziranih postopkov in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi, na primer s Pošto Slovenije, spletno trgovino www.click2chic.si, Repsly in drugimi.

Podjetje Minoa je skozi razvoj uspešno sledilo trendom razvojnih orodij in ERP-sistem spremenilo v sodoben uporabniški vmesnik. Svoj razvojni potencial je tako usmerilo tudi v razvoj analitičnih orodij, ki jih označuje ime Minoa IQube, razvit za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android, za svetovni trg mobilnih aplikacij pa so razvili iOS-aplikacijo TripRider.

Inovativne rešitve Minoe priporočam vsem podjetjem, ki razmišljajo o menjavi ERP-sistema, saj sodelovanje s tem podjetjem ne prinese le dodane vrednosti v smislu nakupa ERP-sistema, temveč tudi partnerja, ki ni le sledilec, temveč tudi pobudnik nečesa novega''.

Marjeta Fatur, referentka za kadre in plače, SOGEFI Filtration d.o.o., Medvode:
''V podjetju Sogefi Filtration Medvode uporabljamo programske rešitve Minoa za obračun plač, kadrovsko evidenco, osnovna sredstva in modul za spremljanje ter načrtovanje proizvodnih delavcev. Program Minoa uporabljam tudi sama za obračun plač in drugih prejemkov ter kadrovsko evidenco.

Med večletnim sodelovanjem se je Minoa izkazala kot pravi specialist za programsko podporo in tudi s sodelovanjem z njenimi zaposlenimi sem zelo zadovoljna, saj so vedno pripravljeni pomagati s primernimi rešitvami, poleg tega so prijazni in ustrežljivi.

Zaradi njihovega profesionalnega pristopa jim ob morebitni težavi vedno zaupam, ker hitro ponudijo pravo rešitev. Vse dobro jim želim še naprej''.

 
BROŠURA MINOA PRODUCENT

BROŠURA MINOA PRODUCENT

UPORABNIŠKE IN TEHNIČNE PREDNOSTI

UPORABNIŠKE IN TEHNIČNE PREDNOSTI

 

Za več informacij ali predstavitev programske rešitve nas pokličite na telefonsko številko

+386 (0) 1 514 00 50

ali nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.