ZAKAJ SPLOH POTREBUJEMO ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV Z DOBAVITELJI?

ZAKAJ SPLOH POTREBUJEMO ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV Z DOBAVITELJI?

1. Ker  živimo v mobilnem svetu, ki vsakodnevno briše mejo med delovnim in prostim časom.

2. Da lahko nasprotujemo trditvi, da je osebni kontakt še vedno največ vreden, pa tudi  'najdražji'.

3. Ker imajo danes mladi pri druženju v eni roki kozarec pijače, v drugi pa pametni telefon.

Šalo na stran, je pa res, da se tudi poslovne aktivnosti selijo na mobilne naprave in na sodoben pristop k delu. 

Read More

NABAVNIK NE PROSI. NABAVNIK JE KRALJ.

NABAVNIK NE PROSI. NABAVNIK JE KRALJ.

Pri svojem delu se pri postavitvi digitalne preobrazbe podjetja vedno znova srečujem z izgovori nabavnega oddelka, da ne morejo pridobiti vseh potrebnih podatkov za digitalizacijo poslovanja.  Najpogosteje se izgovarjajo na dobavitelje, češ, da niso zmožni ali pripravljeni ugoditi njihovim zahtevam, dostikrat pa dobim celo odgovor, da bo  takšna ugoditve zahtevam povzročila dvig nabavnih cen.

 

Read More

SO OČITKI NA RAČUN NABAVE VEDNO UPRAVIČENI?

SO OČITKI NA RAČUN NABAVE VEDNO UPRAVIČENI?

V predhodnem blogu sem se dotaknil osnovnih matičnih podatkov, ki vplivajo na nabavo, danes pa je moja tema druga stopnja nabavnega procesa, UGOTAVLJANJE POTREB ZA NABAVO. Čeprav bi bilo morda logično, da se najprej posvetimo prvi stopnji, iskanju ustreznih dobaviteljev. Ta del je vsekakor zelo pomemben, vendar se ga bom lotil kdaj drugič, bolj iz vidika preverjanja obstoječih dobaviteljev ter zmanjševanja rizikov.

Read More

ALI POZNATE GLAVNE PASTI DIGITALIZACIJE NABAVNEGA PROCESA?

ALI POZNATE GLAVNE PASTI DIGITALIZACIJE NABAVNEGA PROCESA?

Danes je zelo moderno govoriti o digitalizaciji. V izogib nejasnosti, o čem bom pisal, bom najprej predstavil svoje razumevanje digitalizacije nabavnega procesa.

Pod digitalizacijo razumem računalniško podporo standardnim nabavnim procesom in računalniško izmenjavo podatkov z dobavitelji ter brezpapirno poslovanje. Vodilo vsem obdelavam bi moralo biti zmanjševanje operativnega dela z obdelavami, ki bi tekle povsem samodejno in imele vgrajena ekspertna znanja.

Read More

ALI NABAVNIK SAMO NABAVLJA?

ALI NABAVNIK SAMO NABAVLJA?

V predhodnih blogih sem na kratko opisal nabavni proces, od oblikovanja potreb generiranja naročil, do skladiščenega prevzema. Pomembna sta tudi procesa obračuna nabave in morebitnega reševanja neskladij.

Obračun nabave je finančna kontrola dogovorjenih pogojev nabave, z doseženimi rezultati. Po mojem, obračun nabave nikakor ni domena računovodstva, pa čeprav se na prvi pogled tako dozdeva, saj se vsi prejeti računi evidentirajo in računovodsko pripoznavajo.  Kako naj bi zgledal potek evidentiranja in likvidacije prejete pošte, v enem od naslednjih blogov. Danes se bom omejil na vlogo nabave v postopku obračuna nabave.  

Glede na to, da se je nabavni referent dogovoril z dobaviteljem glede cen in pogoje nabave, ter jih definiral na nabavnem naročilu, je povsem logično, da izvede tudi ustrezno finančno kontrolo. Nabavni referent je tudi tisti, ki se je dogovoril za vse morebitne dodatne aktivnosti, vezane na nabavo, kot so dostava,  carinjenje, laboratorijske analize, dovoljenja, itn. Zato je nabavni referent tisti, ki mora izvesti  finančno kontrolo celotnega nabavnega procesa in sodelovati v procesu reklamacije.

Read More

KAJ IMATA SKUPNEGA KEBAB IN INFORMACIJSKI SISTEM?

KAJ IMATA SKUPNEGA KEBAB IN INFORMACIJSKI SISTEM?

Upam, da vam je podpora za izračun optimalne dohodninske razdelitve otrok med starše, prišla prav. No ja, tudi letos so rok za oddajo nekoliko podaljšali.

Kot sem omenil v blogu, z dne 17.1.2019, vam bom v nadaljevanju opisal drugo fazo nabavnega procesa »Količinski in kakovostni prevzem blaga«. Zdi se, da je ta faza enostavna, vendar skriva pasti, ki so lahko ključnega pomena za poslovanje. To nam dokazuje tudi nedavna afera oporečnega govejega mesa, uvoženega iz Poljske.

Read More

ALI LAHKO DOBRO PRODAJATE, ČE NISTE DOBRO NABAVILI?

ALI LAHKO DOBRO PRODAJATE, ČE NISTE DOBRO NABAVILI?

Pravijo, da nas je vedno strah neznanega. To velja tudi za digitalizacijo poslovnih procesov, ki običajno za sabo potegne zamenjavo ali vsaj prenovo informacijskega sistema.

V predhodnem blogu sem obljubil, da vam bom s pomočjo grafične in slikovne predstavitve procesov poslovanja opisal njihove bistvene značilnosti.

Pa začnimo s procesom nabave, za katerega se ponavadi zdi, da nima posebne teže, vendar je po mojih izkušnjah ključen za uspešno poslovanje podjetja.

Iz diagrama nabave lahko vidimo, da se nabavni proces prepleta s procesom prodaje, proizvodnje, servisnimi dejavnostmi, logistiko skladiščenja ter financami in računovodstvom.

Read More

Kako se lotiti neboleče zamenjave informacijskega sistema v podjetju?

Kako se lotiti neboleče zamenjave informacijskega sistema v podjetju?

Ste si zastavili pravilne cilje, ki naj bi jih podpiral vaš novi informacijski sistem?

V prejšnjem blogu je bilo opisanih nekaj napotkov za izvedbo posnetka stanja organiziranosti poslovanja podjetja in pripravo izhodišč za iskanje ustreznega ponudnika informacijske rešitve.

Glede na strah, ki vlada v podjetjih, povezan z digitalizacijo procesov poslovanja, se mi zdi primerno, da morda posamezne procese poslovanja predstavim na način, ki je meni najbolj domač in se ga poslužujem že vrsto let. Vedno sta mi bili grafična in slikovna predstavitev procesov ljubši, kot sam besedni opis. Morda bo tudi vam tak način prikaza pripomogel k lažjemu razumevanju soodvisnosti posameznih procesov in olajšal izvedbo projektne dokumentacije.

Read More

Kako se lotiti neboleče zamenjave informacijskega sistema v podjetju?

Kako se lotiti neboleče zamenjave informacijskega sistema v podjetju?

Nasveti za izvedbo posameznih aktivnosti

V mikro in malih podjetjih se pričakuje, da bodo te aktivnosti speljane s strani vodstva (lastnika).

V mikro in malih podjetjih so vsi zaposlenci intenzivno vpeti v dnevno delo, zato je zelo pomembno, da so te aktivnosti izpeljane na način, ki bo čimmanj obremenjeval dnevne aktivnosti.

Izvajalec posnetka stanja naj si pripravi ključna vprašanja za posamezna področja dela. Vprašanja se naj nanašajo na posamezne postopke dela, podatke, s katerimi se razpolaga in kam se beležijo informacije.  

Read More

JE LOČITEV OD PARTNERJA RES MANJ BOLEČA, KOT MENJAVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA? (2. del)

JE LOČITEV OD PARTNERJA RES MANJ BOLEČA, KOT MENJAVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA? (2. del)

Kako se lotiti zamenjave informacijskega sistema v podjetju, da bo ta čimbolj neboleč?

Običajna praksa velikih in srednjih podjetij je najem zunanjih svetovalcev za izdelavo študije, ki zajema posnetek stanja, povzetek predlogov zaposlenih in končno prečiščeno ter usklajeno verzijo predlogov in zahtev podpore poslovanju, ki naj bi jih upošteval novi informacijski sistem.

Tako pripravljena dokumentacija je dobra osnova za sestavo povpraševanja in objektivno primerjavo ponudnikov. Vse, kar velja za srednja in velika podjetja, velja tudi za mala in mikro podjetja, vendar pa se takšna podjetja zaradi visokih stroškov le redko odločijo za zunanjega izvajalca in so tako prepuščena sama sebi.

Read More

JE LOČITEV OD PARTNERJA RES MANJ BOLEČA OD MENJAVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA? (1. del)

JE LOČITEV OD PARTNERJA RES MANJ BOLEČA OD MENJAVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA? (1. del)

Ko sem nedavno direktorju in lastniku nekega uspešnega podjetja razlagal, s čim se v našem podjetju ukvarjamo, je dejal: ''Rajši se ločim od svoje žene, kot da bi ponovno zamenjal informacijski sistem!!'' In še pomemben podatek: gospod je to izjavil popolnoma suvereno in ob prisotnosti svoje žene. 

Smeh je zamenjal mojo zadrego, vendar so mi te besede dale misliti. Zelo misliti.

Kaj pomeni zahteva po digitalni izmenjavi prodajnih podatkov s kupci?

Read More

KDOR NE POZNA ZGODOVINE, NIMA PRIHODNOSTI

KDOR NE POZNA ZGODOVINE, NIMA PRIHODNOSTI

Ko dnevno berem o trendu po računalniškem obvladovanju velikega števila podatkov, orodij za njihovo hitro iskanje in obdelavo, si ne morem kaj, da se ne spomnim svojih prvih korakov v svetu računalništva. Pravijo, da poznavanje zgodovine koristi pri razumevanju sedanjosti in vpliva na prihodnost. Verjemite, mi da je temu res tako.

Imel sem to srečo, da sem bil že davnega leta 1984 vključen v razvojni tim za izdelavo programske rešitve za osebne računalnike, ki so bili takrat popolna novost tako na našem, kot svetovnem trgu.

Na Zavodu za produktivnost dela RS sem bil tega leta kot poznavalec za računovodstvo, povabljen v ekipo za razvoj programskih rešitve za osebne računalnike. Naša naloga je bil razvoj računovodskega programa 'Glavna knjiga'' za osebne računalnike 'Partner', z operacijskim sistemom CPU, ki ga je takrat na trg lansirala Iskra Delta.

Read More

KAJ SO SI KUPCI ŽELELI LETA 2010?

KAJ SO SI KUPCI ŽELELI LETA 2010?

Gospodarske napovedi so zelo brana a hkrati tudi nehvaležna tema, predvsem kadar so zapisane v zgodovino in se primerjajo s sedanjostjo.

Konec leta 2010 je bil v časniku Finance objavljen članek na temo študije bodoče trgovine. V članku je omenjen izvleček analize francoske IT svetovalne hiše Capgemini, ki je opravila mednarodno raziskavo o uporabniku prihodnosti, v kateri so anketirance vprašali, kaj bi na področju porabe spremenili, če bi lahko. Odgovori, stari osem let so zelo zanimivi, kot tudi današnje stanje na področju pristopa trgovcev.

V nadaljevanju je naštetih nekaj zanimivih predlogov, ki so bili pridobljeni z anketo.

Read More

BO PRIHODNOST SPREMENILA SVETOVANJE MALIM PODJETJEM?

BO PRIHODNOST SPREMENILA SVETOVANJE MALIM PODJETJEM?

Pametna digitalizacija vpeljuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v vse procese poslovanja podjetja, zato je velikokrat potrebno izvesti tudi organizacijsko preobrazbo podjetja in tehnološko nadgradnjo, kar pa zahteva čas in finančna sredstva.  

Mikro in mala podjetja ne razpolagajo z istimi sredstvi in človeškimi viri kot velika podjetja, ki so prva zaznala potrebo po digitalizaciji,  zato jim je digitalna preobrazba bistveno večji izziv in breme.  Srednja in velika proizvodna podjetja ne bodo mogla uspešno izpeljati digitalne preobrazbe, v kolikor ne bodo v svojo digitalno oskrbovalno verigo vključila tudi svojih dobaviteljev, med katerimi jih je veliko malih ali mikro.

V Sloveniji je takih podjetij več kot 4000. Zaradi take strukture oskrbovalne verige, bi morala biti velika proizvodna podjetja aktivno vključena v digitalizacijo svojih dobaviteljev.

Read More

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA (2. del)

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA (2. del)

V prejšnjem delu razmišljanja sem pisal o problematiki digitalizacije v malih in mikro podjetjih (lahko ga preberete tukaj: http://www.minoa.si/new-blog/2018/9/13/to-za-mala-podjetja-ne-velja-1-del)

Tokrat pa pišem o rešitvi tega problema in odgovor je še vedno isti: ''Rešitev je v strokovni pomoči.''

Digitalna preobrazba podjejta predstavlja vpeljavo informacijsko komunikacijske tehnologije, ki sloni na digitalizaciji vseh poslovnih procesov podjetja. To pomeni, da bo le ta lahko dosežena samo ob napredni informacijski podpori. Vsaka uvedba informacijske podpore  procesom poslovanja za sabo potegne tudi organizacijske spremembe v podjetju in zahteva določena uporabniška predznanja. Digitalno preobraženo podjetje mora zaradi tehnološkega in družbenega razvoja, stalno slediti spremembam in posledično nadgrajevati svojo digitalno podporo procesom poslovanja.

Read More

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA! (1. del)

TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA!  (1. del)

Vedno znova, ko berem o pomenu strateške iniciative Industrija 4.0 in potrebi po digitalini preobrazbi podjetij, se sprašujem, zakaj so vedno kot vzor izpostavljena samo velika in srednje velika podjetja? Zakaj nihče ne piše o mikro in malih podjetjih, ki predstavljajo 95 % delež vseh slovenskih aktivnih podjetij???

Ali za njih morda zahteva po digitalni preobrazbi ne velja, ali se tega preprosto ne zavedajo, ali pa takih vzornih podjetij v našem okolju sploh še ni?

Morda pa je razlog kje druge. V ekonomski moči, usposobljenosti svetovalcev za individualno svetovanje malim in mikro podjetjem, ustrezni strokovni literaturi, ali pa na to vpliva vse našteto?

Read More

KAKO VIDIM EKSPERTNE POSLOVNE SISTEME PRIHODNOSTI?

KAKO VIDIM EKSPERTNE POSLOVNE SISTEME PRIHODNOSTI?

Po mojem mišljenju je v današnjem času za popolno digitalno transformacija podjetja nujno potrebna vključitev dobaviteljev v enovito oskrbovalno informacijsko verigo.  Menim, da  bodo samo »Ekspertni poslovni sistemi«  kos zahtevam po izmenjavi kompleksnih podatkov v realnem času.

Po definiciji je nek program eksperten takrat, ko vsebuje znanje strokovnjaka (eksperta) za določeno področje in mora imeti sposobnost samostojnega reševanja določenega problema.

Kadar govorimo o poslovnem ekspertnem programu, mora ta izpolnjevati vse naštete pogoje, le da se vsebine nanašajo na poslovno okolje. O ekspertnem sistemu pa lahko govorimo, kadar je v procese vključenih več takih ekspertnih programov.

Read More

SE JE NAPOVED IZ LETA 2014 IZPOLNILA?

SE JE NAPOVED IZ LETA 2014 IZPOLNILA?

Konec leta 2014 je britanski ''The Economist'' objavil članek o digitalizaciji in robotizaciji družbe in poslovnih subjektov. Zaradi naprednih tehnologij, naj bi se v naslednjih letih nekateri poklici znašli pod velikim pritiskom. Presenetila me je napoved, da se bodo med ogroženi poklici znašli tudi računovodje, revizorji in pravniki. Po drugi strani pa naj bi se zaradi digitalizacije in robotizacije  dvignila produktivnost v storitvenem sektorju, kamor lahko uvrščamo tudi posamezna režijska dela v podjetjih.

Po štirih letih od napovedi se zdi, da v našem okolju tehnologija še ni izpolnila svoje obljube, saj pri nas omenjena delovna mesta zaenkrat še niso ogrožena, prav tako pa še ni zaznati večje produktivnosti storitvenega sektorja. Se pa veliko govori in piše o digitalni transformaciji, ki jo bodo morala izpeljati  vsa podjetja in javna uprava.

Read More