Vse za prodajo in o prodaji na enem mestu. Mobilno. Neprekinjeno. Oddaljeno. 24/7/365.             

KAJ JE IN KOMU JE NAMENJEN?

Minoa IQube je specializirana mobilna aplikacija za prodajo, ki na enem mestu združuje vse funkcije in podatke, potrebne za nenehno doseganje in preseganje prodajnih ciljev.

Namenjena je trgovskim potnikom in pospeševalcem prodaje ter vodjem prodaje in upravi. Z uporabo aplikacije Minoa IQube boste učinkovito planirali, vodili in nadzirali prodajo, poslovali učinkoviteje ter zlahka izboljšali svojo konkurenčnost.

KJE IN KAKO DELUJE?

Minoa IQube deluje na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. Aplikacija je direktno povezana z zalednim informacijskim sistemom, od koder in kamor sproti dobiva in pošilja sveže komercialne in finančne podatke, potrebne za učinkovito prodajo.

KATERE INFORMACIJE IN FUNKCIONALNOSTI SO NA VOLJO KOMERCIALISTOM?

 • sprejemanje naročil na terenu (tudi brez direktne povezave z zalednim sistemom),
 • prodaja po različnih kriterijih (po kupcih, artiklih, vrednosti, RVC-ju, datumih, planu, naročilih, dobropisih, dobavah, nedobavah)   
 • trenutne akcije in količinski popusti,
 • zadnje in predvidene nabave,
 • cene in stanje zalog za posamezne artikle,
 • izdelki, ki jih kupujejo podobni kupci,
 • planiranje in beleženje obiskov,
 • prikaz potencialnih strank v izbranem radiju trenutnega nahajanja,
 • kartica kupcev (prodaja, rabat, dobropisi, št. prodaj in artiklov na odpremi, povp. vrednost računa, zadnji dogodek, nedobavljeno), 
 • stanje plačilne discipline kupcev (zapadlo 90+ dni, 61-90, 31-60, 0-31, nezapadlo, skupaj zapadlo),
 • povezava z zunanjimi bonitetnimi portali,
 • planiran in dosežen promet agentov (po različnih kriterijih),
 • stanje nedobavljenega blaga,
 • hitri CRM kupcev (kontaktni podatki kupcev z možnostjo uvoza iz obstoječih podatkov),
 • prodajna naročila na čakanju (zaključnice) z vzrokom (blok lista, zamuda plačil, prekoračitev maksimalna vrednost nakupa),
 • beleženje reklamacij in vpogled v njihovo zgodovino,
 • trend vrednost naročil.

KAJ BODO Z NJEGOVO UPORABO PRIDOBILI VAŠI KOMERCIALISTI?

 • boljšo skrb za stranke,
 • učinkovitejšo realizacijo prodaje,
 • optimalno organizacijo dela,
 • hitro in učinkovito reševanje reklamacij na terenu,
 • transparenten pregled nad planom obiskov in doseganjem plana,
 • hitrejše in učinkovitejše sprejemanje naročil,
 • možnost direktne prodaje na terenu (ambulantna prodaja),
 • izboljšano plačilno disciplino kupcev,
 • sistemsko preprečevaje rizične prodaje,
 • preprosto in hitro oceno prodajnega potenciala kupcev, 
 • učinkovito pospeševanje prodaje,
 • več obiskanih strank v krajšem času,
 • enostavno nadomeščanje odsotnih sodelavcev.

 

   KATERE INFORMACIJE IN FUNKCIONALNOSTI SO NA VOLJO VODSTVU?

   • pregled planirane in realizirane prodaje po posameznih agentih in skupaj,
   • pregled planirane in realizirane prodaje po posameznih kupcih in skupaj,
   • pregled nad izdanimi reklamacijami in dobropisi,
   • dosežen RVC,
   • trend vrednosti naročil,
   • cenik konkurence,
   • zaključnice na čakanju,
   • finančna odobritev prodajnih naročil kupcev z neustrezno boniteto,
   • odprte postavke kupcev,
   • stanje nedobavljenega blaga,
   • kartica kupcev,
   • točkovanje agentov,
   • spremljanje agentov po različnih kriterijih (trend, naročila/obiski po dnevih,…),
   • analiza delovnega dne (opravljene ure, kilometri, število obiskov,…),
   • analitika obiskov (kupci, datumi, razlog, kilometri, rezultati, GPD koordinate,…),
   • analiza plana obiskov (planirano, realizirano, naročila,…).

   KAJ BO Z NJEGOVO UPORABO PRIDOBILO VAŠE VODSTVO?

   • sprotno kontrolo nad gibanjem prodaje, 
   • informacijo o doseganju neto zaslužka,
   • celovit in učinkovit nadzor nad sprejetimi naročili, 
   • kontrolo nad reklamacijami in izdanimi dobropisi, 
   • transparenten pregled nad tveganimi naročili, 
   • podrobno informacijo o neizdobavljenih naročilih in podatke o pričakovanih dobavah,
   • popolno analizo prodaje po izdelkih in partnerjih po poljubno nastavljivih klasifikacijah,
   • popoln nadzor nad komercialisti na terenu s prikazom trenutne lokacije na zemljevidu ali s prikazom lokacij za izbrano obdobje,
   • popolno analizo delovnih dni za vse komercialiste (delovni čas, prevoženi kilometri, število opravljenih obiskov,…),
   • podporo primerjalnemu ocenjevanju uspešnosti prodaje komercialistov na terenu,
   • enostavno kadrovsko zamenljivost komercialistov na terenu.

   V ČEM SE MINOA IQUBE BISTVENO RAZLIKUJE OD OSTALIH REŠITEV ZA PRODAJO?

   • aplikacija je neposredno povezana z zalednim informacijskim sistemom, zato razpolaga z vedno svežimi podatki,
   • aplikacija deluje tudi v primeru nedelujoče internetne povezave,
   • postopki so visoko avtomatizirani in omogočajo prodaja brez prodajalca,
   • rešitev je nadstandardna in presega klasično orodje za prodajo na terenu in pospeševanje prodaje,
   • združuje prodajno naravnani CRM, orodje za pospeševanje prodaje in prodajo na terenu,
   • vsebuje najrazličnejše preglede, tako v številkah kot grafih, za hitrejše preglede in boljše poslovne odločitve.

   KAKŠNE SO UPORABNIŠKE PREDNOSTI APLIKACIJE?

   • enostavna in pregledna uporaba, s prijaznim uporabniškim vmesnikom,
   • podoba aplikacije se lahko prilagodi grafični podobi vašega podjetja (White-Label Branding),
   • aplikacija deluje tudi v primeru nedelujoče internetne povezave (podatki se zabeležijo in prenesejo ob vzpostavitvi povezave).

   KAKO JE POSKRBLJENO ZA VARNOST?

   • nadzor in pregled nad uporabniki je centraliziran,
   • pravice dostopa in uporabe aplikacije se določa na ravni uporabnika,
   • na voljo so natančne analize uporabe aplikacije,
   • uporabniška imena in gesla so shranjena s kriptirnim algoritmom, 
   • kriptiranje in kompresiranje podatkov pri prenosu zagotavlja večjo varnost in manjši obseg prometa po omrežju,
   • vsi uporabniki so evidentirani v sistemu, do katerega lahko dostopajo le preko dodeljenih osebnih gesel,
   • uporabniki lahko dostopajo le do njim dodeljenih delov aplikacije,
   • zagotovljena je popolna sledljivosti vnosa in popravkov podatkov.

   KAKŠEN JE TEHNIČNI VIDIK SISTEMA?

   • aplikacija je razvita v Android Studio razvojnemu okolju in deluje na sistemu Android 4.2 ali več,
   • posodobitev aplikacije se izvaja preko PlayStore-a.

    
    
   IQube3.png
    
   IQube4.png

   VPRAŠANJA IN ODGOVORI

   ALI ŽELITE VEČ OD KLASIČNEGA PRODAJNEGA CRMJA?

   Mobilna aplikacija Minoa IQube s številnimi inovativnimi vsebinami presega klasičen prodajni CRM. Ena izmed njih se kaže že med sprejemom naročila na terenu, kjer so komercialistom vedno in povsod na voljo sveže informacije o akcijah, količinskih popustih, datumih zadnje nabave, izdelkih, ki jih kupujejo podobni kupci, in še mnogo več.

   ALI ŽELITE VEČJO ODLIČNOST PRODAJNE SLUŽBE NA TERENU?

   Za večjo odličnost prodajne službe na terenu skrbijo on-line finančni in komercialni podatki, ki so vedno dosegljivi na mobilnih napravah vaših komercialistov in jim omogočajo, da vedo o svojih strankah vse, kar potrebujejo v določenem trenutku. Poleg prodajnih dejavnosti so komercialistom na terenu omogočena tudi pisanje komentarjev, pripenjanje fotografij in pridobivanje informacij za kakovostno analizo kupcev.

   ALI SI ŽELITE NAPREDNEJŠE POSPEŠEVANJE PRODAJE?

   Mobilna aplikacija Minoa IQube vam omogoča preprosto in hitro oceno prodajnih zmožnosti vaših kupcev s primerjavo kupcev iste dejavnosti. Zagotavlja vam učinkovito orodje za ponujanje dodatnega asortimenta prek seznama akcijskih izdelkov, omogoča direktno prodajo iz avtomobila (ambulantno prodajo) in tudi stimulativni opomnik za večjo prodajo s pregledom doseganja prodajnega načrta.

   ALI ŽELITE KAKOVOSTNO ORODJE ZA VODENJE PRODAJE?

   V aplikaciji Minoa IQube so na voljo številni pregledi in analize, ki so podprte z grafičnimi prikazi. Vedno in povsod boste lahko spremljali realizacijo prodaje glede na načrt in pretekla obdobja ter doseganje neto zaslužka in nadzirali tvegano prodajo in sprejeta naročila ter reklamacije in izdane dobropise.

   ALI ŽELITE IMETI POPOLN NADZOR NAD KOMERCIALISTI NA TERENU?

   Minoa IQube vam omogoča načrtovanje obiskov s spremljanjem realizacije načrta, prikaz trenutnih lokacij komercialistov na zemljevidu in izračun predvidenih prevoženih kilometrov za popoln nadzor nad komercialisti na terenu.

   ALI VAM TEŽAVE POVZROČAJO NEPLAČNIKI?

   Z uporabo mobilne aplikacije Minoa IQube boste število neplačnikov bistveno zmanjšali, saj omogoča preprečevanje tvegane prodaje že med sprejemom naročila, tako da komercialistom na terenu zagotavlja on-line vpoglede v finančne podatke njihovih kupcev, in sicer odprte terjatve, blok liste kupcev ter drugo.

   KOMU JE REŠITEV NAMENJENA?

   Mobilna aplikacija Minoa IQube je namenjena vsem trgovskim in proizvodnim podjetjem, ki želijo svojim komercialistom omogočiti učinkovito prodajo ter pospeševanje prodaje na terenu, vodjem pa učinkovito načrtovanje, vodenje in nadzor nad prodajo, ki poteka brez komercialistov.


   IZJAVE UPORABNIKOV

   tmpwurthblack.png
    

   Jure Šporn, direktor podjetja WUERTH, d.o.o., Slovenija:
   ''Z uporabo mobilne rešitve Minoa IQube smo dosegli sodobnejši pristop k zagotavljanju podpore delu komercialistov na terenu. Ti lahko zdaj strankam takoj odgovorijo na vsa komercialna, logistična in finančna vprašanja, zaradi katerih so morali prej kontaktirati z referenti v podjetju. Uporaba aplikacije jim vsak dan bistveno olajšuje delo, povečuje učinkovitost, omogoča sprotno spremljanje doseženih rezultatov in razbremenjuje operativno delo v podjetju.

   Poleg naštetih koristi mi kot direktorju podjetja mobilna aplikacija omogoča lažje poslovno odločanje, večjo finančno disciplino in boljši nadzor nad doseganjem prodajnih načrtov, saj imam ves čas na voljo vse on-line komercialne in finančne analize''.

    
   brošura minoa iqube

   brošura minoa iqube

   uporabniške in tehnične prednosti

   uporabniške in tehnične prednosti