Specializirani programi za vodenje veleprodaje

Minoa Grosist je visokospecializiran informacijski sistem za vodenje poslovanja trgovskega podjetja. Posebej je primeren za tiste z veliko kupci in dobavitelji, širokim asortimentom, izdelki z omejenim rokom uporabe in take, ki imajo poseben režim skladiščenja. Narejen je na podlagi upoštevanja zahtev uporabnikov in najsodobnejše tehnologije. 

GLAVNE PREDNOSTI

Celovitost in enovitost sistema
Vsi postopki, značilni za poslovanje veletrgovine, so programsko medsebojno povezani, v največji meri avtomatizirani in podprti z mobilno tehnologijo. Z uporabo programske rešitve Minoa Grosist boste imeli popoln pregled nad vašim poslovanjem, obenem pa bo onemogočeno tudi oškodovanje vašega premoženja.

 

Avtomatizacija nabavnih in prodajnih procesov
Na podlagi elektronskih izmenjav podatkov z dobavitelji in kupci ter prodajo na terenu je omogočena visoka stopnja avtomatizacije nabavnih in prodajnih procesov. Določeni postopki so tako avtomatizirani, da vam omogočajo tudi prodajo brez prodajalca.

 

Mobilna podpora prodaji na terenu in pospeševanju prodaje z aplikacijo Minoa IQube
On-line poveza informacijskega sistema z mobilno aplikacijo Minoa IQube vašim trgovskim potnikom omogoča učinkovitejše delo in pospeševanje prodaje, vodstvu pa učinkovito načrtovanje, vodenje in sproten nadzor prodaje, ki poteka brez komercialistov v podjetju.

 

Logistika skladiščenja z mobilno tehnologijo
Logistika skladiščenja je podprta s specializirano programsko rešitvijo Minoa Logist, ki temelji na mobilni tehnologiji in je del informacijskega sistema za vodenje veletrgovine. S programi za vodenje skladiščenja z mobilnimi čitalci boste občutno skrajšali in poenostavili skladiščna opravila, optimizirali svoje skladiščne prostore in odpravili reklamacije ter neskladja.

 

Elektronska izmenjava podatkov s poslovnimi partnerji
Poleg zakonsko predpisanih elektronskih izmenjav (e-računi, intrastat, davčno potrjevanje računov in drugo) so del rešitve tudi e-izmenjave z dobavitelji, kupci in distributerji ter spletno prodajo. Elektronska izmenjava vam omogoča brezpapirno poslovanje, odpravlja možnost napak in ročno delo ter zagotavlja večjo preglednost poslovanja.  


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

ALI STE PRERASLI SVOJ INFORMACIJSKI SISTEM, PA VAS JE STRAH MENJAVE?

Vaša naložba bo brez tveganja
Prevzemamo celotno finančno tveganje v prvem obdobju sodelovanja. Če se bo izkazalo, da rešitev za vas ni ustrezna, vam bomo vrnili znesek vplačane kupnine.

Pred podpisom pogodbe bomo izvedli številne dejavnosti, ki vam dajejo dodatno zagotovilo Analizirali bomo prenos vaših podatkov in pripravili model prehoda na nov informacijski sistem. Pregledali bomo vaše delovne postopke ter brezplačno analizirali umestitev nove informacijske rešitve v vaše poslovanje.

Vse vaše zahteve in predloge bomo evidentirali ter naredili predlog morebitnih dodatnih nadgradenj, ki zahtevajo večji obseg programiranja. Te nadgradnje bomo stroškovno opredelili in jih vključili v nakupno pogodbo.

Naštete predpogodbene dejavnosti so za vas brezplačne in lahko trajajo tudi do 90 ur.

Opravili bomo naslednje predpogodbene dejavnosti:

 • opravili bomo razgovore z vašimi odgovornimi osebami za posamezna področja (posnetek stanja),
 • prikazali vam bomo delovanje našega informacijskega sistema,
 • skupaj z vami bomo preučili vaše zahteve in želje ter v skladu z njimi preverili ustreznost našega informacijskega sistema,
 • pripravili vam bomo informativno ponudbo, ki bo vsebovala tudi oceno morebitnih nadgradenj.

Vse skupne dejavnosti bomo prilagodili vam, da bomo čim manj motili vaš delovni proces. Poskrbeli bomo, da bo v tem prehodnem času vaše delo potekalo nemoteno, brez izpada, zastojev in nepotrebnega stresa.

Programske rešitve, vredne vašega zaupanja
Programe za vodenje poslovanja uporabljajo tudi podjetja, ki so zavezana k revizijam, zato so tudi naše rešitve pod nenehnim nadzorom slovenskih in tujih revizijskih hiš. Vse opravljene revizije so do danes potrdile ustreznost in visoko kakovost naših informacijskih rešitev. Vse, brez izjeme so bile pozitivne in brez pripomb.

Strokovna skupina
Z našo ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz informatike, računovodstva, projektnega dela in organizacije poslovanja boste dobili pravega sogovornika za ta področja.

Podpora in pomoč uporabnikom
Uporabljamo eno najhitrejših on-line oblik pomoči uporabnikom, in sicer oddaljen dostop, kar vam omogoča takojšnjo povezavo z on-line ekranom uporabnika in zagotavlja pomoč. Zaradi take internetne podpore oddaljenost uporabnikov ni več pomembna. Le redko vas moramo obiskati na sedežu vašega podjetja, kar bistveno znižuje vaše stroške za informatiko.

Prilagoditve zakonskim spremembam
Sproti skrbimo za prilagoditve programov, ki jih zahtevajo zakonske spremembe. Posodobitve potekajo avtomatično, brez vašega ročnega posredovanja in se nameščajo samodejno ob vaši prijavi v sistem.

ALI BI RADI POVEČALI UČINKOVITOST VAŠIH TRGOVSKIH POTNIKOV IN POSPEŠEVANJE PRODAJE?

To boste dosegli z uporabo mobilne aplikacije Minoa IQube za vaše trgovske potnike.
Minoa IQube je mobilna aplikacija za prodajo in pospeševanje prodaje na terenu, ki je on-line povezana z informacijskim sistemom Minoa Grosist. Aplikacija ponuja veliko več od klasičnega CRM-ja in standardnih aplikacij za prodajo ter pospeševanje prodaje na terenu.

Vašim trgovskim potnikom bo omogočila večjo učinkovitost, odličnost in pospeševanje prodaje na terenu.

Večjo učinkovitost bodo dosegali z on-line podatki, kot so:

 • seznam vseh vaših kupcev, ki v tekočem obdobju še niso opravili nakupa,
 • pregled vaših nalog,
 • doseganje načrtovanih obiskov vaših kupcev,
 • doseganje prodajnega načrta,
 • pregled nad vašimi opravljenimi obiski,
 • prodaja vašim kupcem itn.

Večjo odličnost jim bo omogočalo on-line:

 • beleženje opomb za posamezni obisk,
 • vpogled v zgodovino opomb,
 • vpogled v vse komercialne in finančne podatke vaših kupcev (promet po vrednosti in količini, odprte terjatve, blok liste kupcev, seznam nedobavljenega blaga, sprejemanje reklamacij na terenu itn.)

Pospeševanje prodaje na terenu bo z on-line podatki omogočeno s:

 • primerjavo posameznega kupca s kupci iste dejavnosti,
 • seznamom izdelkov, ki jih kupujejo drugi kupci iste dejavnosti, pa jih ta kupec ne kupuje,
 • seznamom izdelkov v akciji,
 • neposredno prodajo iz avtomobila (ambulantno prodajo) itn.

ALI SI ŽELITE ON-LINE NADZOR NAD PRODAJO IN PRODAJNIM TVEGANJEM?

On-line nadzor nad prodajo in prodajnim tveganjem boste dosegli z uporabo vodstvenih programov v aplikaciji Minoa IQube in z nadzornimi programi v Minoa Grosist.
V aplikaciji Minoa IQube so vodstvu na voljo on-line podatki:

 • o celotni prodaji (dnevno, mesečno, letno),
 • primerjava celotne prodaje glede na prodajni načrt,
 • doseganje razlike v ceni – RVC za podjetje, po agentih, kupcih in izdelkih,
 • seznam naročil za pretekli dan,
 • pregled naročil po dnevih,
 • pregled izdanih dobropisov,
 • o celotni prodaji po prodajnih skupinah in agentih,
 • pregled neizdobave,
 • o prodaji po klasifikacijah izdelkov,
 • seznam prodaje po klasifikaciji kupcev,
 • ocena uspešnosti prodaje potnikov itn.

Za lažjo in hitrejšo analizo podatkov so številni pregledi podprti z grafičnimi prikazi.

Nadzor s programi v sistemu Minoa Grosist vodstvu omogočajo:

 • finančno in komercialno kontrolo nad tveganimi naročili,
 • podatke o solventnosti kupcev, pridobljene z direktno povezavo z zunanjimi bonitetnimi bazami AJPES in Bizi.si,
 • dnevno ažurirano stanje odprtih terjatev, na voljo tudi v aplikaciji Minoa IQube,
 • sprotni seznam vseh prodaj izdelkov pod nabavno oziroma lastno ceno, pregled neto zaslužka po izdelkih, skupinah izdelkov, partnerjih itn.

ALI VAM REKLAMACIJE IN MANKI V SKLADIŠČU POVZOČAJO TEŽAVE?

Reklamacije boste odpravili z uporabo programa za vodenje skladišča z mobilnimi napravami Minoa Logist, v povezavi s sistemom Minoa Grosist.
To boste dosegli z:

 • uporabo mobilnih naprav pri pripravi komisioniranja in jih boste zmanjšali na minimum oziroma 0,01 %,
 • elektronskim sledenjem dostave blaga in potrdilom o dostavi, s čimer boste izključili tudi reklamacije, nastale zaradi nedobave blaga vašim kupcem,
 • s programi za sprotno evidentiranje vzrokov reklamacij, s čimer boste dobili tudi kakovostno podlago za natančno analizo in odpravo reklamacij v prihodnje.

Do skladiščnih mankov prav tako ne bo več prihajalo, saj boste imeli pregledne postopke in dokumentacijski tok, kar onemogoča goljufije, ki so posledica pomanjkljivih informacijskih sistemov.

ALI POTREBUJETE UČINKOVITA ORODJA ZA IZTERJAVO TERJATEV?

S sistemom Minoa Grosist boste lahko pripravili različne kategorije opominov glede na dobo zastaranja terjatve.
Poleg tega bodo vaši trgovski potniki imeli pri svojem delu vedno on-line informacije o neplačanih računih njihovih kupcev na aplikaciji Minoa IQube.

Vaši kupci na tako imenovani blok listi bodo imeli avtomatično prepoved naročanja do poravnave celotne ali delne obveznosti. Izterjava dolga je podprta tudi z orodjem za vodenje korespondence izterjave, na voljo pa boste imeli še podporo pri pripravi podatkov za e-izvršbo s pripravo e-slogov.

KAKŠNE REZULTATE BOSTE DOSEGLI Z MOBILNIM IN E-POSLOVANJEM?

S programskimi produkti Minoa Grosist, Minoa Logist in Minoa IQube boste dosegli:

 • e-prodajo brez prodajalca,
 • e-prodajo in pospeševanje prodaje na terenu,
 • e-računovodstvo,
 • e-arhiviranje prejetih in izdanih računov,
 • e-skladiščno poslovanje,
 • neposredno povezavo vaše spletne trgovine z odpremo,
 • odpravo fizičnega iskanja dokumentov,
 • B2B-izdajo in sprejemanje naročil,
 • uporabo mobilnih naprav pri skladiščnih opravilih,
 • sledljivost izvora izdelkov skozi vse procese poslovanja,
 • e-sledenje dostave pošiljk,
 • zmanjšanje reklamacij na le 0,001 %

KOMU JE REŠITEV NAMENJENA?

Specializirani programi za vodenje grosistične prodaje so namenjeni vsem trgovskim podjetjem, ki:

 • imajo širok asortiment prodajnih izdelkov,
 • imajo veliko kupcev,
 • imajo svoje ali najeto skladišče,
 • imajo svoje ali zunanje računovodstvo,
 • imajo prodajo na terenu in ambulantno prodajo,
 • imajo trgovske potnike oziroma komercialiste na terenu,
 • želijo povečati in pospešiti svojo prodajo na terenu z uporabo mobilne aplikacije,
 • želijo on-line nadzor nad prodajo in prodajnim tveganjem z uporabo vodstvenih in nadzornih programov,
 • so prerasli svoj informacijski sistem in jih je strah menjave,
 • želijo celovito all in one programsko rešitev, vredno zaupanja.

IZJAVE UPORABNIKOV

Andrej Podlesnik, vodja računovodstva WUERTH, d.o.o., Slovenija:
''Dolgotrajna in zamudna ročna priprava poročil za matično firmo v tujini je zdaj preteklost. Informacijski sistem Minoa Grosist mi omogoča preprosto, hitro in učinkovito poročanje, saj se vsi podatki samodejno pretvarjajo v »skupni jezik« matice in svetovne korporacije. Poleg tega lahko z vgrajenim sistemom za preprečevanje tveganih naročil dosegamo bistveno boljšo finančno disciplino''.

Boris Veras, vodja sektorja komerciale WUERTH, d.o.o., Slovenija:
''Brez naprednega visokoavtomatiziranega informacijskega sistema ne bi mogli popolnoma pregledno obvladovati več kot 28.000 aktivnih izdelkov''.

Robert Brϋfach, direktor podjetja BOMERX trgovina s kozmetiko na debelo, d.o.o.:
''Specializiran informacijski sistem za vodenje veleprodaje Minoa Grosist, ki smo ga vpeljali hitro in brez izpada poslovanja, bi priporočal vsem veletrgovcem, ki želijo biti kar nekaj korakov pred konkurenco''.  

 

Mateja Kerman Leskovic, direktorica podjetja MaSiMi računovodstvo, Mateja Kerman Leskovic s.p.

''S programom Minoa se srečujem kot zunanji računovodja naše stranke. Menjava programa celotnega sistema večjega podjetja ni enostavna. Po razburkanem začetku sem hvaležna ekipi Minoe za korektno in prijazno sodelovanje''.

Brošura minoa grosist

Brošura minoa grosist

uporabniške in tehnične prednosti

uporabniške in tehnične prednosti

 

Za več informacij ali predstavitev programske rešitve nas pokličite na telefonsko številko

+386 (0) 1 514 00 50

ali nas kontaktirajte preko spletnega obrazca.