Splošni pogoji uporabe aplikacije DOHODNINA VDČ 2018

Lastnik mobilne aplikacije je podjetje Minoa d.o.o., Stegne 33, Ljubljana.

Komu je informativni izračun namenjen?

 • Vsem staršem (partnerjem), ki imajo enega ali več otrok in bodo uveljavlali olajšavo za vzdrževane družinske člane

 • Partnerjem, ki skupaj iščejo optimalno razporeditev otrok, z namenom maksimalnih prihrankov pri plačilu dohodnine za leto 2018

 • Vsem davčnim zavezancem rezidentom Republike Slovenije, ki bodo FURS-u predložili vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2018

Komu ni namenjen?

 • Vsem samozaposlenim osebam, ki imajo edini prihodek iz dejavnosti in uveljavljajo normirano obdavčitev (so normiranci)

Omejitev

 • Izračun je prilagojen slovenski zakonodaji obračuna dohodnine za leto 2018

 • Izračun je možen za maksimalno 7 (sedem) vzdrževanih članov (otrok)

 • Izračun ne omogoča vnosa in ne upošteva olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 • Izračun ne omogoča vnosa in upoštevanja zneska za plačano preživnino

 • Izračun upošteva posebno olajšavo samo za vzdrževane družinske člane iz skupine A1, A2, A3 in A4 (sorodstveno razmerje)

 • Za pravilen izračun je potrebno vnesti vzdrževane družinske člane po starosti (od najstarejšega do najmlajšega)

 • Vse posamezne bruto prihodke, zanje plačane prispevke in akontacijo dohodnine, je potrebno sešteti in vpisati v ustrezna polja v aplikaciji

 • Vse vrednosti normiranih stroškov morate prišteti v plačane prispevke

Informativni izračun z enakimi podatki obvezno preverite še na spletni strani Davčne uprave (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).

Vsi izračuni so izključno informativne narave. MINOA d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne nepravilnosti ali napake v izračunih.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je potrebno oddati FURS-u najkasneje do 5.2.2019. Lahko jo oddate preko portala eDavki, ali jo v pisni obliki vložite na svoj finančni urad, osebno ali po pošti. Pred oddajo vloge obvezno preverite točnost informativnega izračuna, z enakimi podatki, še na spletni strani Finančne uprave.

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Nobenih podatkov, ki so vneseni in izračunani v aplikaciji, ne shranjujemo in ne uporabljamo za lastne namene. Podatki so shranjeni le na napravi uporabnikov in se v nobenem primeru ne hranijo in pošiljajo na zunanjo lokacijo.

Minoa d.o.o., Stegne 33, 1000 Ljubljana
www.minoa.si