TO ZA MALA PODJETJA NE VELJA! (1. del)

Vedno znova, ko berem o pomenu strateške iniciative Industrija 4.0 in potrebi po digitalini preobrazbi podjetij, se sprašujem, zakaj so vedno kot vzor izpostavljena samo velika in srednje velika podjetja? Zakaj nihče ne piše o mikro in malih podjetjih, ki predstavljajo 95 % delež vseh slovenskih aktivnih podjetij???

Ali za njih morda zahteva po digitalni preobrazbi ne velja, ali se tega preprosto ne zavedajo, ali pa takih vzornih podjetij v našem okolju sploh še ni?

Morda pa je razlog kje druge. V ekonomski moči, usposobljenosti svetovalcev za individualno svetovanje malim in mikro podjetjem, ustrezni strokovni literaturi, ali pa na to vpliva vse našteto?

Dejstvo je, da se za mnoga od teh podjetij pričakuje, da se bodo digitalno preobrazila skladno z nacionalno iniciativo S4, ki med drugim vključuje tudi evropsko iniciativo Industrije 4.0.  

Vsem, ki smo se leta ukvarjali s problematiko optimizacije poslovnih  procesov v velikih in srednje velikih podjetij, nam je teorija izvedbe digitalne preobrazbe za taka podjetja povsem jasna in razumljiva.

Vendar takoj, ko svoje znanje in izkušnje postavim v okolje malih in mikro podjetij, digitalizacija teh podjetij ni več tako jasna in razumljiva, kot se zdi na prvi pogled.

Mikro in mala podjetja se srečujejo z istimi poslovnimi procesi, kot velika, le da v manjšem obsegu. Ta podjetja žal nimajo resursov, s katerimi razpolagajo velika in srednje velika podjetja, tako na področju človeških in finančnih virov. Ta podjetja si težko privoščijo zunanje svetovalce, ki bodo daljše obdobje izvajali aktivnosti, povezane z reorganizacijo poslovanja, z namenom digitalne preobrazbe podjetja. Po drugi strani pa klasično projektno delo, ki ga digitalna preobrazba predvideva, izpade malodane smešno, saj bi velikokrat projektni tim vključeval  vse zaposlene v podjetju. Tudi implementacija posameznih svetovno znanih metod za doseganje vitkega poslovanja, večje kakovosti, učinkovitega reševanja neskladij, gradnje medsebojnih odnosov itn., je največkrat neizvedljiva, ker so te metode nastale in bile napisane za velika podjetja z raznoliko organizacijsko strukturo, z večjim številom zaposlenih.

Zdi se, da ni rešitve za izvedbo digitalne preobrazbe mikro in malih podjetij, vendar se bo ta glede na pričakovanja velikih podjetij, kljub temu morala zgoditi.

Nekje sem zasledil zanimivo definicijo, povezano z digitalizacijo podjetja:

Pametna digitalizacija podjetja predstavlja vpeljavo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je podlaga za združitev vseh procesov, ki tečejo v podjetjih, na en skupni imenovalec.

V tej definiciji je, po mojem mnenju, najpomembnejši tisti del, ki govori o »združitvi vseh procesov, ki tečejo v podjetjih«. Ne vem ali je avtor to mislil tako, kot sam razumem, da digitalizacija ni namenjena samo podjetju samemu, ampak združevanju poslovnih procesov tudi na globalnem nivoju vseh udeležencev proizvodne verige, preko digitalne oskrbovalne verige, kamor spadajo tudi mikro in mala podjetja.

In kje je rešitev?

(več v drugem delu, naslednji četrtek)