KAJ IMA NABAVA Z LOGISTIKO?

V predhodnih blogih smo se posvečali procesom naročanja in vsebinam, ki so potrebne za odpravo operativnega dela v procesih nabave. V tem blogu se bom posvetil vprašanju: zakaj mora nabava tesno sodelovati s službo logistike v podjetju? 

Običajno je povsem logično, da nabavna služba poskrbi za dobavo blaga do skladiščnih vrat, tako da se dogovori za transport in poskrbi za morebitne uvozne carinske formalnosti. Odgovornost za  prevzem, kontrolo kakovosti in uskladiščenje blaga, pa prepušča drugim in se običajno od teh postopkov tudi distancira.

Za lažje razumevanje vpletenosti nabave v logistične procese, naj bo v pomoč spodnja slika:

Diagram za objavo na blogu.png

Iz slike je razvidno, da je logistika vpletena v vse procese, ki se odvijajo v podjetju, posledično pa so tudi vsi procesi vpleteni v logistiko in nabava ni nobena izjema.

Nabava je posredno povezana z nabavnim skladiščnim prevzemom, saj je digitalizacija tega procesa odvisna od matičnih podatkov artiklov, oblike vhodnih dokumentov in kodnega označevanja artiklov. V preteklih blogih smo videli, da je skrb za to podporo na strani nabave.

V kolikor želimo zadovoljiti potrebe industrije 4.0, moramo biti sposobni uresničevati zahteve, ki jih postavlja. 

Osebno se mi zdi, da je zahteva industrije 4.0,  po doslednem zagotavljanju sledljivosti artiklov od izvora do ponora, za celotno poslovanje podjetja najzahtevnejša.

Sledljivost ni le LOT številka, ampak je celotna podpora sledljivosti podatkov o dobavitelju, številki  nabave, šarži, serijski številki, datumu proizvodnje, roku uporabe in poreklu. Za podjetje se sledljivost prične že pri vhodu v skladišče in se mora ohraniti skozi celotno logistiko, proizvodnjo in odpremo. Katere podatke o sledljivosti mora neko podjetje zagotavljati, je odvisno od samih artiklov in namena porabe.

Verjamem, da lahko manjši grosisti, ki dobavljajo majhno število izdelkov in še te enemu ali dvema kupcema, evidence sledljivosti zagotavljajo ročno. V kolikor pa je obseg poslovanja večji, je ročno zagotavljanje teh evidenc praktično nemogoče. Še težje je vsem proizvodnim podjetjem, ne glede na njihovo velikost. Ta podjetja morajo voditi sledljivost vseh vgradnih materialov in surovin skozi celoten proces proizvodnje in v vsakem trenutku omogočiti dvosmerni vpogled v sledljivost (iz katerih šarž materialov je bil izdelek narejen, v katerih izdelkih je bila posamezna šarža materiala vgrajena in komu so bili izdelki prodani). 

Najbrž se vam zdi, da je to le teorija, daleč od realnosti. Iz prakse pa vam lahko povem, da temu ni tako in da nekatera podjetja z našo informacijsko podporo zagotavljajo prav takšno sledljivost, povsem brezpapirno in brez ročnega evidentiranja. 

In kje je ključ za njihov uspeh?

To jim je uspelo z uvedbo digitalizacije logistike skladiščenja, ki je povezana z vsemi procesi v podjetju. Za operativno delo uporabljajo mobilne naprave, ki zagotavljajo, da je vsak skladiščni premik evidentiran s podatki o sledljivosti.

Predpogoj za dosego teh rezultatov je, da je njihova nabava zagotovila ustrezne matične podatke in poskrbela za elektronsko najavo nabave, naš logistični informacijski sistem pa je prevzel vlogo skrbnika, ki te podatke obdeluje za potrebe podpore vsem procesom logistike skladiščenja v podjetju. Na drugi strani pa so uporabniki osvojili zaupanje v naš računalniški sistem, ki skrbi za pripravo vseh skladiščnih zahtevkov in jih prenese na mobilne naprave.  Sprejeli so dejstvo, da jim ni potrebno vedeti, kje v skladišču se posamezni artikli nahajajo, katera šarža naj se izda, katerim artiklom je (ali bo) prekel rok uporabe, kakšen je dogovor s kupcem, glede preostanka roka uporabe, priprave odpreme in podobno. Računalniški sistem jim preko mobilnih naprav daje zadolžitve in jih usmerja pri izvedbi le teh.

Računalniška podpora deluje na osnovi podatkov, s katerimi sistem razpolaga. Podatki so vedno evidentirani na samem izvoru. za njihovo ažurnost pa skrbijo posamezne službe v podjetju.

Naloga nabave je skrb in nadzor dobaviteljev glede spoštovanja sledljivosti, označevanja vhodnih materialov in surovin ter elektronske izmenjave podatkov. Poskrbeti mora, da dobavitelji označujejo svoje izdelke s črtnimi kodami, ki poleg podatkov o identifikaciji artiklov nosijo tudi podatke o sledljivosti. Elektronske najave dobave vsebujejo potrebne podatke za prevzeme, ki poleg količinskih, vsebujejo tudi podatke o naročilih in sledljivosti posameznih artiklov. Informacijska podpora nabavnemu prevzemu vse te podatke obdela in posreduje opravila na mobilne naprave za izvedbo.

Operativno delo je minimalizirano, prav tako pa je v proces vključen dokumentacijski sistem in obvestilnik, kar omogoča celovito brezpapirno poslovanje in obveščanje vseh akterjev količinskega nabavnega prevzema.

Mobilne naprave so danes še v rokah skladiščnih delavcev, le vprašanje časa pa je, kdaj jih bodo nadomestili roboti in primerna logistična postrojenja. Mi smo v osnovi na to že pripravljeni, pa vi?